Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

Termin składania ofert
27.11.2019 15:00:00
Wynik konkursu
BRAK OFERT

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 7/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 278 KB ]