Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Termin składania ofert
11.03.2020 15:00:00
Wynik konkursu
dr n. med. i dr n o. zdr. Piotr Kaszczewski

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 11/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 406 Kb ]