Nauka

Samodzielność zawodowa położnych

W Polsce położne mogą świadczyć samodzielną opiekę nad kobietą w fizjologicznej ciąży oraz podczas fizjologicznego porodu i połogu, przepisywać niektóre leki i wykonywać badania USG. -  Prawo daje nam możliwość samodzielnego działania, jednak system opieki zdrowotnej jeszcze tego nie dostrzega, nie respektuje i nie wykorzystuje – mówi dr Grażyna Bączek, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, dyrektor ds. Położnych i Pielęgniarek w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

W Polsce położne mogą świadczyć samodzielną opiekę nad kobietą w fizjologicznej ciąży oraz podczas fizjologicznego porodu i połogu, przepisywać niektóre leki i wykonywać badania USG. -  Prawo daje nam możliwość samodzielnego działania, jednak system opieki zdrowotnej jeszcze tego nie dostrzega, nie respektuje i nie wykorzystuje – mówi dr Grażyna Bączek, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, dyrektor ds. Położnych i Pielęgniarek w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

dr Grażyna Bączek

Nauka

Samodzielność zawodowa położnych

dr Grażyna Bączek

W Polsce położne mogą świadczyć samodzielną opiekę nad kobietą w fizjologicznej ciąży oraz podczas fizjologicznego porodu i połogu, przepisywać niektóre leki i wykonywać badania USG. -  Prawo daje nam możliwość samodzielnego działania, jednak system opieki zdrowotnej jeszcze tego nie dostrzega, nie respektuje i nie wykorzystuje – mówi dr Grażyna Bączek, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, dyrektor ds. Położnych i Pielęgniarek w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

Życie WUM

jesteśmy częścią warszawy

Jesteśmy częścią Warszawy

Ogromnym atutem Warszawskiego Uniwersytet Medycznego jest jego lokalizacja: stolica kraju - Warszawa - największe miasto Polski, centrum polityczne, kulturalne i gospodarcze kraju.