Aktualności

24.03.2020
Warszawa, 24.03.2020 r.

Kierownicy jednostek klinicznych

W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi wiadomościami, dotyczącymi odbywania w niektórych Klinikach WUM tradycyjnych odpraw porannych, posiedzeń klinicznych oraz tzw. „dużych” obchodów lekarskich, stanowczo zalecam kierownikom wszystkich jednostek klinicznych natychmiastowe zaprzestanie tego typu aktywności.
W odprawie powinni uczestniczyć jedynie przedstawiciele ścisłego kierownictwa Kliniki oraz lekarz kończący i przejmujący dyżur, jak również pielęgniarka oddziałowa. W obchodach powinny uczestniczyć jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces diagnostyczno-terapeutyczny danego pacjenta. Posiedzenia kliniczne należy obecnie bezwzględnie zawiesić.

Powyższe środki mają na względzie ochronę podległego Państwu personelu w aspekcie aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wysokiego ryzyka transmisji wirusa SARS-COV-2 w przypadku nie przestrzegania podstawowych zaleceń.

Mirosław Wielgoś
Rektor
24.03.2020
Dr Katarzyna Czarzasta z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, dr Maciej Krasnodębski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM oraz lek. Karol Zbroński – doktorant z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM odbędą staże w renomowanych ośrodkach medycznych USA w ramach programu im. prof. F. Walczaka zainicjowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Zdrowia.

23.03.2020
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem nr 57/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23.03.2020 r., aktualizującym zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.


23.03.2020
Jestem przekonany, że nie tylko przetrwamy ten trudny czas, ale po raz kolejny staniemy na wysokości zadania i zdamy ten egzamin.
Ale mam też nadzieję, że już nigdy nie usłyszymy haseł w rodzaju: „niech wyjeżdżają”, „zależy im tylko na pieniądzach”, „żerują na ludzkim nieszczęściu”, czy też „najlepiej wychodzi im picie kawy”.
Walcząc z pandemią, po raz kolejny udowadniamy, że wykonujemy zawody, zasługujące na najwyższy społeczny szacunek i szeroko pojęte zrozumienie.
Bądźmy silni, bądźmy godni, bądźmy solidarni!!!
23.03.2020
Młodzi specjaliści prestiżowych uczelni z obszarów analizy danych, medycyny i matematyki połączyli siły zdobywając I nagrodę w wirtualnym hackathonie poświęconym walce z koronawirusem. Zwycięski zespół założył student IV roku kierunku lekarskiego naszej Uczelni oraz III roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - Grzegorz Preibisch.
23.03.2020
Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 6 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbary Górnickiej z dnia 23.03.2020 r.


23.03.2020
Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 3 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 23.03.2020 w sprawie stypendiów i zapomóg
19.03.2020
Komunikat Dyrekcji Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Banacha:
„U jednego z pracowników medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Banacha test na SARS- Cov-2 okazał się pozytywny. Poinformowano wszystkie odpowiedzialne służby i wdrożono odpowiednie procedury. Opracowano listę osób, które mogły pozostawać w kontakcie bezpośrednim z osobą zakażoną i listę osób kontaktowanych pośrednio. Zgodnie z zaleceniami osoby z kontaktu bezpośredniego są zobowiązane do przejścia 14-dniowej kwarantanny, a osoby z kontaktu pośredniego są zobligowane do obserwowania swojego stanu zdrowia, pomiaru temperatury ciała i nie podlegają ograniczeniom. Zgodnie z wytycznymi podjęto także decyzję o dezynfekcji obszarów, w których ostatnio przebywały osoby skontaktowane bezpośrednio. Dyrekcja UCK WUM dokłada wszelkich starań, aby funkcjonowanie szpitala zostało wznowione jak najszybciej. Powyższe działania spowodowane są troską o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pracowników szpitala. "

18.03.2020
W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa przedstawiciele Samorządu Studentów WUM wraz z Rektorem - prof. Mirosławem Wielgosiem zachęcaja wszystkich studentów do wlączenia się w wolontariat.
17.03.2020
W dobie kryzysu pozwalam sobie skierować do Państwa kolejne apele, mające na celu postępowanie zgodne z zasadami – zarówno tymi, które wynikają z bieżących rozporządzeń i komunikatów, jak i tymi, które najzwyczajniej mieszczą się w zakresie szeroko pojętego zdrowego rozsądku. A tego ostatniego – niestety – w wielu przypadkach najwyraźniej brakuje. To, że niektórzy z nas nie muszą chodzić do pracy, szkoły czy na zajęcia w uczelniach, nie oznacza, że dostali prezent w postaci darowanego czasu na załatwianie tak zwanych „spraw”. Pozornie może się wydawać, że jest to doskonała okazja na zrealizowanie tego wszystkiego, na co na co dzień nie mamy czasu. Nic bardziej złudnego – to jest czas na IZOLACJĘ!

Pozostańmy więc w domach, jeśli nie musimy naprawdę ich opuszczać. Wiele spraw można w dzisiejszej dobie załatwić zdalnie – za pośrednictwem internetu czy telefonu. Banki, różnego rodzaju zakupy sprzętowe, salony telefonii komórkowej i wiele, wiele innych – zazwyczaj możliwe do załatwienia bez konieczności wychodzenia z domu.
Dotyczy to także wizyt lekarskich. Każdy ma chyba świadomość tego, jak bardzo przeciążony jest aktualnie system ochrony zdrowia, działający w stanie podwyższonej gotowości. I znów – to nie jest czas na realizację zaległych wizyt, na chodzenie do placówek medycznych „na wszelki wypadek”, bo po prostu teraz mam czas. Nie obciążajmy systemu opieki zdrowotnej tym, co nie jest w danej chwili niezbędne, tym, co może zaczekać jeszcze miesiąc, dwa, trzy. W ten sposób – oprócz „oszczędzania” systemu, przyczynimy się także do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, jak również zadbamy o bezpieczeństwo swoje i personelu medycznego.
Pamiętajmy, że po drugiej stronie też są ludzie. Ludzie, doskonale wyszkoleni i przygotowani do tego, by nieść pomoc innym. Ale jednocześnie są to też ludzie, których nie należy niepotrzebnie narażać na niebezpieczeństwo. Ludzie, którzy mają swoje życie, którzy mają swoje rodziny i bliskich. To jest ten czas, kiedy profesjonaliści z zakresu ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, sanitariusze, fizjoterapeuci i rehabilitanci, farmaceuci, diagności laboratoryjni, technicy, personel pomocniczy i wszyscy inni, także potrzebują wsparcia, otuchy, a przede wszystkim zrozumienia. Oni muszą być zdrowi i sprawni, żeby móc skutecznie pomagać tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. A potrzebujących będzie – niestety – przybywać z dnia na dzień.

Jeżeli ktoś aktualnie z jakiegokolwiek powodu podlega kwarantannie, niech bezwzględnie przestrzega jej zasad. Pamiętajmy, że wyjście z kwarantanny przed ustalonym czasem jej trwania naraża na niebezpieczeństwo wiele niczego nieświadomych osób i może być uzasadnione jedynie nagłymi, niecierpiącymi zwłoki sytuacjami. Ale i wtedy należy zastosować adekwatne procedury, z poinformowaniem odpowiednich służb sanitarno-epidemiologicznych i medycznych. Samowolne łamanie kwarantanny, z naruszeniem powyższych zasad, jest nie tylko wysoce naganne z przyczyn etyczno-moralnych, niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, ale też jest niewątpliwie łamaniem prawa. Nie oszukujmy więc ani siebie, ani innych.

Nie marnujmy też deficytowych środków ochrony indywidualnej – naprawdę może ich zabraknąć, więc używajmy ich tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście uzasadnione względami epidemiologicznymi.
Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, przewidujmy konsekwencje naszych zachowań. Wszyscy jesteśmy obecnie bardzo narażeni – a niektórzy z nas jeszcze bardziej. TO JEST DZISIAJ PROBLEM NAS WSZYSTKICH!!!