Aktualności

Sala wykładowa. Dwa ekrany na których widać egipskie ryciny. Publiczność widoczna od tyłu. Przy stole prezydialnym - prelegent.
W Muzeum Historii Medycyny można było posłuchać wykładu, którego głównym bohaterem był najsłynniejszy lekarz starożytności. O Hippokratesie opowiadał prof. Adam Łukaszewicz z Katedry Epigrafiki i Papirologii na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Grupa młodych osób stoi w holu. W rękach trzymają dyplomy.
Dziewięcioro studentek i studentów oraz sześcioro absolwentów i absolwentek otrzymało od prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM nagrody indywidualne i zespołowe za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub współudział w ich przygotowaniu.