Aktualności

21.07.2020
W majowym numerze czołowego, światowego czasopisma poświęconego chorobom zakaźnym „Lancet Infectious Diseases” (IF = 24, 446) ukazała się ocena książki “Phage Therapy: A Practical Approach”, której redaktorami są naukowcy związani z WUM: prof. Andrzej Górski, dr hab. Ryszard Międzybrodzki i dr Jan Borysowski.
20.07.2020
Prof. Marcin Grabowski (kierownik projektu), dr Agata Tymińska oraz dr Krzysztof Ozierański (koordynatorzy projektu) z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM otrzymali nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Medycyna i farmacja przyszłości” za realizację projektu pod tytułem „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”.
20.07.2020
W piątek, 17 lipca, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 8, skierowanego do doktorantów realizujących badania podstawowe. Wśród laureatów reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauk o życiu jest Iic. Paweł Matryba z Zakładu Immunologii WUM, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 103 676 zł na realizację projektu „Obrazowanie antygenowo-swoistej odpowiedzi limfocytów w całych węzłach limfatycznych”.
14.07.2020
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem 150/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniającym zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej WUM z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 142/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.
10.07.2020
Informujemy, że pływalnia CSR WUM będzie udostępniona dla chętnych w najbliższą sobotę 11 lipca od godz. 6.00. Zapraszamy do skorzystania z tej formy aktywności fizycznej. Jednakże, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, prosimy o zapoznanie się z zasadami i ich stosowanie podczas pobytu w CSR.
08.07.2020
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś uroczyście odpakował nową kamerę, którą kupił dla Działu Fotomedycznego WUM.
06.07.2020
Dr Grażyna Kubiak-Tomaszewska z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Adrianna Tartas z Wydziału Fizyki UW otrzymały wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.
06.07.2020
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 5-6/2020 pełnego interesujących rozmów i informacji z życia naszej uczelni.
06.07.2020
Grupa warszawskich śpiewaków operowych wraz z pisarką Sylwią Chutnik nakręciła film dedykowany lekarzom i ich pracy w okresie COVID-19.
06.07.2020
W najnowszej edycji bazy Journal Citation Reports znalazły się periodyki, których redaktorami naczelnymi lub zastępcami redaktorów naczelnych są naukowcy WUM zrzeszeni w Editors’ Club.