Aktualności

Debata na WUM
16.11.2022
Eksperci rozmawiali o tym, co nam zostało po COVIDZIE, jak zmienił nasze życie i odbił się na zdrowiu publicznym. Zastanawiano się również, co i jak robić w razie kolejnych pandemii.
 WUM z uczelniami medycznymi z Ukrainy w ramach Erasmus+
16.11.2022
Erasmus+ to program wsparcia Unii Europejskiej, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni z krajów członkowskich podnoszenie kompetencji i zdobywanie międzynarodowego doświadczenia. W tym roku akademickim 2022/2023 możliwość udziału w programie otrzymali studenci, doktoranci i pracownicy ukraińskich uczelni medycznych, z którymi podpisane zostały umowy w ramach Erasmus+ (lub zostaną podpisane). Jest to forma pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy, której bolesne skutki odczuwają także uniwersytety.

Erasmus+ є програмою підтримки Європейського союзу, яка дає студентам та працівникам університетів із країн-членів змогу підвищення навичок та здобуття міжнародного досвіду. У цьому, 2022/2023, навчальному році можливість узяти участь у програмі отримали студенти, аспіранти та працівники українських медичних університетів, з якими було (або буде) підписано угоди в межах програми Erasmus+. Це є формою допомоги для охопленою війною України, болісні наслідки якої відчувають також університети. 
finaliści z WUM
15.11.2022
Finalistów ogłoszono 8 listopada w trakcie uroczystej gali. To dziesięć projektów realizowanych przez specjalistów z całej Polski. Liderami tych z WUM są dr hab. Mariusz Tomaniak i dr n. med. Adam Rdzanek z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Oba dotyczą chorób serca.
Krótka lekcja historii medycyny
15.11.2022
Dokładnie 213 lat temu - 15 listopada 1809 roku rozpoczęto w Warszawie nauczanie medycyny na poziomie uniwersyteckim. Został utworzony Wydział Akademicko-Lekarski. Dziekanem został Hiacynt Dziarkowski, a prezesem Stanisław Staszic.
Zakończył się cykl szkoleń z medycyny ratunkowej dla lekarzy w Ukrainie 
08.11.2022
Przez 10 tygodni w Iwano-Frankiwsku specjaliści z naszego Zakładu Ratownictwa Medycznego oraz eksperci instruktorzy medyczni z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przeszkolili 500 lekarzy i felczerów z Ukrainy. 
dr hab. Piotr Luliński
08.11.2022
Dr hab. Piotr Luliński został nowym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Agnieszka Bazylko - Prodziekanem ds. kształcenia na kierunku farmacja, a dr hab. Olga Ciepiela - Prodziekanem ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna.
 Szczepienia przeciw grypie dla studentów
03.11.2022
Zaczyna się sezon grypowy. Przed nami również kolejna fala zakażeń koronawirusem. W trosce o zdrowie wszystkich studentów WUM nasze Centrum Medyczne organizuje bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.