Aktualności - 2024

Odsłonięcie muralu WOŚP na WUM
W Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM odsłonięto mural upamiętniający 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Młoda dziewczyna z długimi włosami uśmiecha się do aparatu. Za nią budynek.
Endometrioza to choroba ginekologiczna będąca jedną z przyczyn niepłodności i nasilonego bólu u kobiet. Wśród wielu hipotez dotyczących mechanizmów jej powstawania znajduje się autofagia czyli zjawisko „samozjadania” komórek. To na nim koncentruje się projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM przez Maję Owe-Larsson, studentkę 4 roku kierunku lekarskiego. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy wywołanie „samozjadania” w komórkach pochodzących z endometrium skutkuje ekspresją wybranych białek mogących uczestniczyć w patogenezie endometriozy.
Prof. Marek Krawczyk
Rektor WUM w latach 2008-2016 prof. Marek Krawczyk został wybrany członkiem czynnym Wydziału V Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności 15 czerwca 2024 r. Spośród 15 zgłoszonych kandydatów z różnych ośrodków naukowych w Polsce jedynie kandydatura prof. Krawczyka została poparta większością głosów Walnego Zgromadzenia PAU.
Otwarcie nowoczesnej pracowni PET/CT w UCK WUM
14 czerwca w Zakładzie Medycyny Nuklearnej UCK WUM otworzono nowoczesną pracownię PET/CT. Od teraz pacjenci UCK WUM będą diagnozowani przy użyciu zaawansowanego technologicznie aparatu, dzięki któremu badanie będzie szybsze i dokładniejsze. I, co równie ważne, zmniejszy się dawka pochłoniętego przez pacjenta promieniowania.
Laboratorium
Mamy listę 100 liderów naukowych - sporządzoną za działalność w latach 2020-2023 oraz wyniki rankingu jednostek, który obejmował działalność w roku 2023.
dr hab. Mariusz Tomaniak
Zwycięzca konkursu Supertalenty w Medycynie jest specjalistą kardiologii, adiunktem naukowo-dydaktycznym w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Kapituła konkursu, złożona z uznanych ekspertów i autorytetów polskiej medycyny, doceniła go za działalność kliniczną i zainteresowania naukowe, które koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej. Do jego osiągnięć należy m.in. rozwinięcie i zwalidowanie nowej metody analizy koronarografii - bardziej czułej w rozpoznawaniu istotnych zmian w tętnicach wieńcowych.
Program Patronacki WUM prof. Marcin Grabowski
Zakończyła się kolejna edycja Programu Patronackiego WUM przygotowanego przez Biuro Komunikacji i Promocji. Jej zwieńczeniem był wykład na temat innowacji w kardiologii interwencyjnej wygłoszony przez prof. Marcina Grabowskiego, kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii.
Kolejni laureaci konkursów NCN
Pięcioro badaczy z naszej uczelni znalazło się w gronie 322 grantobiorców, którzy otrzymali właśnie decyzje o otrzymaniu dofinansowania w konkursach NCN: OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Są to: prof. Sebastian Granica, dr hab. Agnieszka Muchowicz, dr hab. Anna Leśniak, Agata Gaweł oraz Joanna Jarosz-Popek. Łączna kwota dofinansowania dla naukowców z WUM wyniosła ponad 8 milionów złotych.
Nasi studenci odebrali stypendia z rąk minister zdrowia
Ośmioro naszych studentów otrzymało stypendia ministra zdrowia na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe. Dyplomy wręczała minister zdrowia Izabela Leszczyna.
Zakończyła się konferencja naukowa o wyzwaniach i perspektywach w zawodzie położnej
W trakcie można było dowiedzieć się o zmianach, które czekają położne, m.in. w zakresie rozszerzenia kwalifikacji zawodowych. Zaprezentowano także prace naukowe studentek i dydaktyków Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prace nie tylko ciekawe dla środowiska akademickiego, ale też ważne z punktu widzenia pacjentek i systemu opieki zdrowotnej.