Aktualności - 2022

Specjaliści w trakcie zabiegu
W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM wykonano w 2022 r. aż 121 przeszczepień nerki, z czego 30 (25%) opierało się na pobraniu narządu od żywego dawcy. Transplantacji polegających na tzw. przeszczepach rodzinnych przeprowadzono w całej Polsce 73. To rekord ostatnich lat.
Urodziny Szpitala na Karowej
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej skończył 110 lat!
nominacje profesorskie
15 grudnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Wśród odbierających akt znaleźli się pracownicy naukowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Już od 20 lat kształcimy podyplomowo
W tym roku Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM obchodzi jubileusz 20-lecia. W tym czasie przeprowadzono tu 9300 szkoleń, w tym ponad 116 edycji studiów podyplomowych i MBA. Uczestniczyło w nich ponad 141 tys. osób.
Pierwszy w Polsce zabieg przezskórnego leczenia ciężkiej niedomykalności mitralnej (TEER-MR) u chorego po przeszczepie serca
Procedurę przeprowadzili specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Wykorzystali w jej trakcie zapinkę Edwards Pascal. To pierwszy zabieg tego typu w Polsce. Pacjent czuje się dobrze.
prof. Krenke
Jej bohaterem był tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny - szwedzki biolog i genetyk, Svante Pääbo. Eksperci mówili o jego drodze do odkrycia genomu wymarłych hominimów, problemach, jakie napotykał oraz innowacjach, które wprowadził do badań. 
Podziękowania dla emerytowanych pracowników naszej uczelni
„Praca to przedłużenie osobowości. To osiągnięcia. To jeden ze sposobów na zdefiniowanie siebie samego oraz określenie swojej wartości i poziomu człowieczeństwa”. Słowa te, których autorem jest Peter Drucker, znalazły się na dyplomach wręczonych pracownikom odchodzącym właśnie na emeryturę w dowód uznania ich zawodowych dokonań.
Nowatorska metoda transplantacji wątroby to mniejsze ryzyko ciężkich powikłań 
Po raz pierwszy w Polsce dokonano przeszczepienia wątroby z wykorzystaniem wcześniejszej perfuzji w normotermii. Narząd pochodził od zmarłego dawcy. Zabieg przeprowadził zespół chirurgów transplantologów kierowany przez prof. Michała Grąta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. 
Innowacyjny algorytm monitoruje pracę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością
HeartInsight analizuje parametry wskazujące na zaostrzenie niewydolności serca. I gdy jej ryzyko pojawia się u pacjenta, algorytm wysyła do lekarza odpowiedni alert. To nowatorskie rozwiązanie jako pierwsi w Polsce wykorzystali specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM u dwóch pacjentów cierpiących na ciężką formę tego schorzenia.
Vita brevis, ars longa
Na naszej uczelni można oglądać niezwykłą wystawę poświęconą medycynie starożytnej Grecji. Jak podkreślają autorki wernisażu z Muzeum Historii Medycyny WUM, to właśnie w tym czasie medycyna nie tylko zaczęła się rozwijać, ale stała się też nauką opartą na dowodach.