WUM liderem w przeszczepieniach nerki od żywego dawcy

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM wykonano w 2022 r. aż 121 przeszczepień nerki, z czego 30 (25%) opierało się na pobraniu narządu od żywego dawcy. Transplantacji polegających na tzw. przeszczepach rodzinnych przeprowadzono w całej Polsce 73. To rekord ostatnich lat.

Poza zabiegami wykonanymi w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, które stanowią aż 41% wszystkich zabiegów w Polsce, dodatkowo w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM (szpital Banacha) pobrano 11 nerek z czego 3 przeszczepione zostały w tym samym ośrodku, a 8 pobranych przeszczepiono w Centrum Zdrowia Dziecka. Oznacza to, że w skali całego kraju w obu klinikach WUM przeprowadzono 56% wszystkich zabiegów przeszczepień nerki od żywego dawcy. Poza WUM miały one miejsce w dziewięciu innych ośrodkach: w Gdańsku (7), we Wrocławiu (6), w Szczecinie (5), w Łodzi (4), w Bydgoszczy (3), w Katowicach (2), w Krakowie (2), w Poznaniu (2) oraz w Warszawie w MSW (1). Te liczby wyraźnie pokazują, że WUM jest niekwestionowanym liderem w przeszczepieniach tego rodzaju. 

Pobranie i przeszczepienie nerek od żywych dawców nie byłoby możliwe, gdyby zdrowi ochotnicy nie zdecydowali się pomóc najbliższej osobie. - To najlepsza metoda leczenia schyłkowej niewydolności nerek – podkreśla dr hab. n. med. Piotr Domagała, adiunkt w Katedrze i Klinice Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus UCK WUM. - Wszystkie pobrania nerki w naszej Klinice wykonane były całkowicie laparoskopowo, a więc techniką małoinwazyjną. Celem zespołu Kliniki jest stałe zwiększanie ilości tego typu przeszczepień. Ciągła edukacja i zmiana świadomości pacjentów z niewydolnością nerek oraz ich rodzin, a także aktywizacja postaw lekarzy, przyczyni się do przemyślanego, świadomego przekazywania narządów.

Mimo, że z roku na rok rośnie liczba donacji narządu od żywych dawców to wciąż daleko nam do europejskich liderów. W Polsce na milion mieszkańców wykonuje się 1,4-1,5 tego rodzaju przeszczepień (1,92 w 2022 roku), w Holandii – 31,8/mln, Turcji – 30,3/mln, w Danii – 19,6/mln, a w Wielkiej Brytanii – 17,3/mln. Dawstwo narządów od żywego dawcy ratuje chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, dlatego tak ważna jest edukacja, która pomaga kształtować pozytywne postawy wobec transplantacji.

Rekordowa liczba pobrań i przeszczepień nerek od żywych dawców w 2022 r. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM, nie odbyłaby się bez zaangażowania i ciężkiej pracy zespołu lekarzy (nefrologów, radiologów, anestezjologów, chirurgów), pielęgniarek, instrumentariuszek, diagnostów laboratoryjnych i koordynatorów transplantacyjnych. W obu klinikach UCK WUM zajmujących się pobieraniem i transplantacją nerek pracuje doskonała kadra specjalistów, którzy stale poszerzają swoje kompetencje. Doskonałe zaplecze techniczne i wybitny potencjał naukowy pozwalają tworzyć optymistyczne plany na przyszłość.