Fokus na WUM

Prof. Gałązkowski, mężczyzna w średnim wieku, w okularach, ubrany w granatową marynarkę i niebieską koszulę, uśmiecha się do aparatu
Funkcję tę objął we wtorek, 13 lutego br. Do zadań grupy należy m.in. transport medyczny do Polski pacjentów spoza granic kraju oraz udział w krajowych i zagranicznych akcjach ratunkowych lub ratunkowo-ewakuacyjnych wobec osób znajdujących się w stanie zagrożenia lub mogących się w nim znaleźć.
starszy mężczyzna
80. urodziny, 55-lecie pracy zawodowej, 50. rocznicę otrzymania tytułu lekarza specjalisty chorób oczu i 33-lecie pracy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym świętował w murach WUM prof. Jerzy Szaflik. Liczni goście zorganizowanego z tej okazji wydarzenia mieli szansę posłuchać o ciekawostkach z życia i pracy wybitnego okulisty oraz o jego nowatorskich projektach badań oczu.
Grupa osób siedzących przy stole, patrzą na ekran powieszony na ścianie.
Władze naszej uczelni oraz ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Medyczny im. O. Bohomolca (NMU) rozmawiały o dalszym rozwijaniu wspólnych działań.
Grupa elegancko ubranych osób, trzech mężczyzn i kobieta pozuje do zdjęcia,
Dokument jest kontynuacją współpracy bilateralnej pomiędzy Polską i Ukrainą. Określa ramy kooperacji między jednostkami, której celem jest poprawa opieki nad pacjentami poprzez wdrożenie procesów leczenia bólu oraz szkolenia personelu medycznego.
Grupa elegancko ubranych osób, stoją na tle niebieskiej ściany, uśmiechają się do aparatu
Porozumienie kontynuujące strategiczne partnerstwo między instytucjami sygnowali: ze strony WUM prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii, ze strony MSD Polska Justin Gandy, dyrektor zarządzający. Celem współpracy jest długofalowa poprawa jakości opieki zdrowotnej oparta na danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.
Młody mężczyzna w garniturze i muszce, w okularach, uśmiecha się. Za jego plecami widać plakaty.
Jest nim Adrian Nowakowski, absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na WUM, pielęgniarz pracujący w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, jednocześnie studiujący informatykę i robiący specjalizację z pielęgniarstwa. Jego pomysł "Stefania" wykorzystuje sztuczną inteligencję i Duże Modele Językowe do nauki efektywnej komunikacji z pacjentami, zwłaszcza tymi cierpiącymi na demencję.
Mikroskop stojący koło komputera
WUM_PW INTEGRA to konkurs na wspólne projekty badawcze Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie medycyny, inżynierii biomedycznej i biotechnologii, innowacyjnych technologii dla medycyny oraz diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych. W pierwszej edycji konkursu do dofinansowania zakwalifikowano osiem projektów.
Budynek z kolumnami i ozdobnym gzymsem, przed budynkiem pomnik Kopernika
Prezesem Towarzystwa została prof. Dagmara Mirowska-Guzel, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Ponadto, przewodniczącą Wydziału V Nauk Lekarskich została prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, zaś sekretarzem Wydziału - prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM, kierownik Zakładu Metodologii Badań Naukowych WUM.
Wykład patronacki dotyczący ortodoncji w trójwymiarze (3D)
Prelegentką była dr hab. Ewa Czochrowska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, która zaprezentowała uczniom z liceów warszawskich objętych Programem Patronackim WUM możliwości współczesnej ortodoncji oraz omówiła stosowanie obrazowania trójwymiarowego (3D) w leczeniu wad zgryzu.