Uroczystości wydziałowe

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i obowiązujące wymogi sanitarne, uroczystości wydziałowe takie jak immatrykulacje i dyplomatoria, nie mogą odbywać się w tradycyjnej formule. Wydziały naszej Uczelni będą organizować te uroczystości wirtualnie, w formie elektronicznych transmisji. Materiały te będą udostępniane na stronach Wydziałów.

Immatrykulacja Studentów Wydziału Medycznego w roku akademickim 2020/2021

Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2020/2021

Dyplomatorium studentów Wydziału Medycznego z roku akademickiego 2019/2020