Nauka

Czy naprawdę żyjemy coraz dłużej?

W przestrzeni publicznej i medialnej powiela się twierdzenie, że dzięki postępowi w medycynie z roku na rok żyjemy coraz dłużej. Tymczasem to nie tylko dostęp do nowoczesnych terapii gwarantuje długie i zdrowe życie. Decydującą rolę odgrywa styl życia. A to oznacza, że nasz los jest w naszych rękach - pisze prof. Zbigniew Gaciong specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

Artykuł prof. Zbigniewa Gacionga specjalisty chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

prof. Zbigniew Gaciong

Nauka

Czy naprawdę żyjemy coraz dłużej?

prof. Zbigniew Gaciong

Artykuł prof. Zbigniewa Gacionga specjalisty chorób wewnętrznych i hipertensjologii z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

Życie WUM

Studenci WUM

Organizacje studenckie

Na Uczelni działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń, a także ponad 200 studenckich kół naukowych, które umożliwiają studentom realizowania pasji badawczych oraz zdobywanie nowych kompetencji.