Nauka

Szansa na skuteczniejsze leczenie przejściowych zaburzeń oddychania u noworodków

Przejściowe zaburzenia oddychania (TTN-transient tachypnea of the newborn) rozwijają się nawet u 10 proc. noworodków, które przychodzą na świat w 32.-34. tygodniu ciąży, trochę rzadziej u noworodków bardziej dojrzałych. Ryzyko wystąpienia tych zaburzeń wrasta w przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego. Jak nazwa wskazuje mają charakter przemijający, ale u niektórych noworodków są nasilone i zawsze wymagają zastosowania wsparcia oddechowego. Liczymy, że dzięki podjętym przez nas badaniom mali pacjenci krócej będą wymagali wentylacji, i że uda się zapobiec występowaniu u nich nadciśnienia płucnego często związanego z tym rodzajem zaburzeń oddychania – mówi dr hab. Renata Bokiniec, główny badacz projektu, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM.

Przejściowe zaburzenia oddychania (TTN-transient tachypnea of the newborn) rozwijają się nawet u 10 proc. noworodków, które przychodzą na świat w 32.-34. tygodniu ciąży, trochę rzadziej u noworodków bardziej dojrzałych. Ryzyko wystąpienia tych zaburzeń wrasta w przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego. Jak nazwa wskazuje mają charakter przemijający, ale u niektórych noworodków są nasilone i zawsze wymagają zastosowania wsparcia oddechowego. Liczymy, że dzięki podjętym przez nas badaniom mali pacjenci krócej będą wymagali wentylacji, i że uda się zapobiec występowaniu u nich nadciśnienia płucnego często związanego z tym rodzajem zaburzeń oddychania – mówi dr hab. Renata Bokiniec, główny badacz projektu, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM.

dr hab. Renata Bokiniec

Nauka

Szansa na skuteczniejsze leczenie przejściowych zaburzeń oddychania u noworodków

dr hab. Renata Bokiniec

Przejściowe zaburzenia oddychania (TTN-transient tachypnea of the newborn) rozwijają się nawet u 10 proc. noworodków, które przychodzą na świat w 32.-34. tygodniu ciąży, trochę rzadziej u noworodków bardziej dojrzałych. Ryzyko wystąpienia tych zaburzeń wrasta w przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego. Jak nazwa wskazuje mają charakter przemijający, ale u niektórych noworodków są nasilone i zawsze wymagają zastosowania wsparcia oddechowego. Liczymy, że dzięki podjętym przez nas badaniom mali pacjenci krócej będą wymagali wentylacji, i że uda się zapobiec występowaniu u nich nadciśnienia płucnego często związanego z tym rodzajem zaburzeń oddychania – mówi dr hab. Renata Bokiniec, główny badacz projektu, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM.

Życie WUM

Basen WUM

Sport i rekreacja

Uczelnia zachęca do podejmowania aktywności fizycznej, oferując szeroki wybór zajęć sportowo-rekreacyjnych. Członkowie społeczności WUM oraz mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowoczesnego CSR WUM.