Aktualności - 2021

Przezskórna embolektomia ratuje życie pacjentom z COVID
11.06.2021
Ostra zatorowość płucna to trzecia główna przyczyna śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jednym z silnych czynników ryzyka wystąpienia tej choroby jest infekcja SARS-CoV-2. Większość pacjentów z zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19 oraz współistniejącą ostrą zatorowością płucną może być skutecznie leczona zachowawczo (heparynami), ale około 5% wymaga wdrożenia agresywnego leczenia z użyciem zaawansowanych technik przezskórnych. Zaniechanie takiego postępowania w tej grupie chorych zwiększa śmiertelność do 30%.
Wizyta Ambasadora Republiki Iraku w WUM
02.06.2021
Ambasador Iraku, Pan Asaad Sultan Hachem Abogulal złożył wczoraj wizytę w naszej uczelni. Jej celem było zainicjowanie współpracy między Warszawski Uniwersytetem Medycznym a Ministerstwem Edukacji Republiki Iraku, polegającej na utworzeniu zespołów badawczych w których skład wchodziliby polscy i irakijscy naukowcy.
baner pka
01.06.2021
26 maja br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Będzie ona obowiązywać przez najbliższe 6 lat.
WUM z ubezpieczeniem OC eksperymentów medycznych
31.05.2021
5 maja 2021 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny - jako pierwsza uczelnia medyczna w Polsce - podpisał umowę na ubezpieczenie prowadzonych przez siebie eksperymentów medycznych. Ubezpieczycielem jest WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Prof. Piotr Milikiewicz
28.05.2021
„Alimentary Pharmacology and Therapeutic”- jedno z wiodących czasopism z obszaru gastroenterologii i hepatologii (IF 7.515) opublikowało wyniki wielośrodkowej pracy badającej rolę autoprzeciwciał anty-GP2 i PR3-ANCA jako czynników rokowniczych przedwczesnego zgonu i raka dróg żółciowych u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC). Liderem projektu był prof. Piotr Milkiewicz, Kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM oraz Europejskiego Ośrodka Referencyjnego z Zakresu Rzadkich Chorób Wątroby (ERN- RARE LIVER).
Akcja „Strumień życia”
25.05.2021
24 maja br. studenci zrzeszeni w IFMSA-Poland Oddział Warszawa zorganizowali na terenie uczelni akcję poboru krwi „Strumień życia”.
Zawody pływackie w CSR WUM
24.05.2021
22 maja 2021 r., pod patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga, w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM odbyły się eliminacje do 10. edycji Ogólnopolskich Zawodów Pływackich dla Dzieci „Od Młodzika do Olimpijczyka” organizowanych przez AZS Warszawa przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także m.st. Warszawa.
Banerek
21.05.2021
Eksperci Narodowego Centrum Nauki dokonali oceny projektów, które wpłynęły w ramach konkursów OPUS 20 + LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. W grupie projektów otrzymujących dofinansowanie znalazło się siedem, których kierownikami są badacze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia otrzyma wsparcie finansowe w wysokości prawie 10 mln zł.
Od lewej: dr Elżbieta M. Grabczak, lek. Katarzyna Faber, prof. Rafał Krenke, dr hab. Piotr Korczyński, lek. Monika Zielińska-Krawczyk
20.05.2021
Obecność płynu w jamie opłucnej to dość częsty problem kliniczny. Przyczyną płynu w opłucnej mogą być tak powszechnie występujące choroby, jak: zapalenie płuc, gruźlica, choroby nowotworowe, niewydolność serca, marskość wątroby i wiele innych. Według amerykańskich szacunków w USA obecność płynu w opłucnej stwierdza się co roku u ok. 1,5 mln pacjentów. „Z szacunkowych danych wynika, że wysięk w jamie opłucnej spowodowany schorzeniami nowotworowymi dotyka w Polsce ok. 20-25 tys. pacjentów/rok. Lekarze pracujący w oddziałach chorób wewnętrznych czy oddziałach chorób płuc spotykają się z takimi pacjentami na co dzień, a punkcja opłucnej (toracenteza), podczas której usuwa się płyn z jamy opłucnej jest powszechnie stosowanym zabiegiem o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym” – mówi profesor Rafał Krenke, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK UCK WUM.