Unikalna operacja usunięcia chorej nerki z jednoczesnym przeszczepieniem

Niezwykle trudny zabieg polegał na usunięciu nerki torbielowatej z wyprzedzającym przeszczepieniem tego narządu od żywego dawcy. Dzięki innowacyjnej procedurze chory uniknął dializ. Zarówno pacjent po przeszczepie jak i jego brat, który oddał nerkę, czują się bardzo dobrze i zostali już wypisani do domu.

Tę wyjątkowo rzadko wykonywaną operację przeprowadzono u 48-letniego mężczyzny, który przez wiele lat był leczony z powodu wielotorbielowatości nerek. Miał wysokie stężenie kreatyniny w surowicy krwi, mimo tego nie był jeszcze poddawany dializoterapii. Gdy okazało się, że brat chorego może być dawcą narządu, zdecydowano się na transplantację nerki. To właśnie przeszczepienie narządu jest dziś uznawane za najlepszy sposób leczenia nerkozastępczego.
 
Gdyby specjaliści zastosowali rutynowy algorytm postępowania, procedura odbyłaby się w dwóch etapach. Najpierw pacjentowi usunięto by torbielowato zmienioną nerkę, a dopiero po kilku miesiącach przeprowadzono transplantację. Wiązałoby się to z koniecznością dializowania. Udało się jednak uniknąć dializ dzięki nowoczesnej procedurze usunięcia chorej nerki z równoczesnym przeszczepieniem narządu. 

Zabieg dotyczył prawej nerki, która ze względów anatomicznych ma krótką żyłę nerkową i dlatego jest zdecydowanie trudniejsza technicznie do pobrania i przeszczepienia. Operację pobrania i przeszczepienia nerki wykonano w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, kierowanej przez prof. dr hab. Sławomira Nazarewskiego.  Dzięki świetnej koordynacji pracy zespołu całkowity czas niedokrwienia nerki wyniósł tylko 2 godziny i 49 minut. 
Po 12 dniach od zabiegu stężenie kreatyniny w surowicy krwi pacjenta zmniejszyło się z 9,39 mg/dl do 1,22 mg/dl. Chory czuje się bardzo dobrze i przebywa już w domu, podobnie jak jego brat, który był dawcą. 

Tak skomplikowany zabieg wymagał zaangażowania dużego zespołu specjalistów.
Pobranie prawej nerki do transplantacji metodą laparoskopową z asystą ręczną wykonał zespół chirurgów w składzie: prof. dr hab. Tomasz Jakimowicz, dr Łukasz Romanowski, dr Katarzyna Jama z pielęgniarkami: mgr Marzeną Kaczmarską i mgr Karoliną Kiełek oraz zespołem anestezjologicznym: dr. Markiem Kozakowskim i mgr Katarzyną Dołoto. Warto podkreślić, że było to 130 pobranie laparoskopowe nerki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, co jest w skali kraju największym doświadczeniem jednego ośrodka.

Usunięcie nerki torbielowatej z jednoczesną transplantacją nerki od brata wykonał zespół: prof. dr. hab. Tadeusz Grochowiecki, dr Łukasz Wielocha, dr Michał Proczka z pielęgniarkami: Małgorzatą Ponichterą, Dorotą Szydło oraz zespołem anestezjologicznym dr. Adamem Makowskim i pielęgniarką anestezjologiczną Agnieszką Puzon. 

Dawca i biorca byli otoczeni opieką nefrologów: dr Natalii Mikołajczyk i dr Doroty Lewandowskiej z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM, kierowanej przez prof. Magdalenę Durlik. Badania obrazowe wykonywała dr hab. Magdalena Januszewicz.