Aktualności - 2018

Konsolidacja
Od 1 stycznia 2019 roku rusza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Funkcję p.o. Dyrektora Centrum Rektor prof. Mirosław Wielgoś powierzył Robertowi Tomaszowi Krawczykowi. Szpitalami w dotychczasowych lokalizacjach, które weszły w skład UCK WUM, będą kierowali: Anna Łukasik, Maciej Zabelski oraz Robert Tomasz Krawczyk.
Prof. Józef Sawicki
27 grudnia 2018 roku zmarł prof. dr hab. n. farm. Józef Sawicki - Prorektor do spraw Kadr w latach 1999-2005, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1996, 1996 -1999 oraz 2005-2008.
Paulina Pergoł
23 grudnia br. ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii - Queen Silvia Nursing Award. Zwyciężczynią tegorocznej, polskiej edycji została Paulina Pergoł studiująca pielęgniarstwo na Wydziale Nauki o Zdrowiu.
Kardynał Kazimierz Nycz gościł w Szpitalu Pediatrycznym WUM
18 grudnia br. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup metropolita warszawski oraz przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu wzięli udział w uroczystym świątecznym spotkaniu z małymi pacjentami Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.
Uroczysta Wigilia
20 grudnia 2018 roku władze naszej Uczelni, zaproszeni goście oraz pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zebrali się w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka na tradycyjnym spotkaniu przedświątecznym, aby w wyjątkowej atmosferze poczuć nastrój Świąt Bożego Narodzenia, wspólnie odśpiewać kolędy i połamać się opłatkiem.
Studenci w trakcie wigilii
18 grudnia w Domu Medyka odbyła się wigilia, w trakcie której przedstawiciele Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, Samorządów Wydziałowych oraz największych organizacji studenckich działających na WUM, podzielili się opłatkiem z Władzami Uczelni.
dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - kierownik uczelnianej Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
18 grudnia XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika było gospodarzem spotkania, podczas którego odbył się kolejny wykład w ramach Programu Patronackiego naszej Uczelni. Tym razem w roli prelegenta wystąpiła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - kierownik uczelnianej Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, pełniąca jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Programu Patronackiego.
Uczestnicy spotkania
18 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące federacji WUM-UW, w którym udział wzięły powołane przez Rektorów obu Uczelni Zespoły.
prof. Eugeniusz Spiechowicz
Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci w wieku 89 lat prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Spiechowicza.
PAN
14 grudnia br. podczas uroczystości, która odbyła się Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, 62 badaczy otrzymało nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk. W gronie wyróżnionych znalazła się Monika Gawałko - studentka VI roku I Wydziału Lekarskiego.