Nagroda naukowa PAN dla studentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14 grudnia br. podczas uroczystości, która odbyła się Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, 62 badaczy otrzymało nagrody naukowe Polskiej Akademii Nauk. W gronie wyróżnionych znalazła się Monika Gawałko - studentka VI roku I Wydziału Lekarskiego.

Nasza studentka otrzymała Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla za publikacje „Comparison of different oral anticoagulant regimens in patients with atrial fibrillation undergoing ablation or cardioversion” oraz „Podwójne leczenie przeciwpłytkowe w chorobie wieńcowej – nowe wytyczne ESC 2017”.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla to honorowe wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznawane studentom za wysoko ocenioną pracę opublikowaną w czasopiśmie naukowym, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia Uczelni, zaś jej przygotowanie  nie wiązało się z formalnymi wymogami studiów.

 

Anna Liciska
Biuro Informacji i Promocji