Wigilia Studencka

18 grudnia w Domu Medyka odbyła się wigilia, w trakcie której przedstawiciele Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, Samorządów Wydziałowych oraz największych organizacji studenckich działających na WUM, podzielili się opłatkiem z Władzami Uczelni.

W trakcie spotkania panowała niezwykle ciepła świąteczna atmosfera.

Życzenia ze studentami i doktorantami składali sobie m.in.: Rektor - prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Bolesław Samoliński - Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan IWL, prof. Rafał Krenke - Prodziekan IWL, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan WLD, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan WNoZ, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan WNoZ.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM