Wykład patronacki dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry

18 grudnia XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika było gospodarzem spotkania, podczas którego odbył się kolejny wykład w ramach Programu Patronackiego naszej Uczelni. Tym razem w roli prelegenta wystąpiła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra - kierownik uczelnianej Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, pełniąca jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Programu Patronackiego.

Prelegentkę oraz młodzież z trzech stołecznych liceów powitał wicedyrektor Daniel Bagiński.

W pierwszej części prezentacji dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra opowiedziała uczniom o swojej pracy, zwłaszcza aktywności w Europejskiej Agencji Leków. Główną część wystąpienia poświęciła natomiast postępom w leczeniu bezsenności i depresji. Wprowadzając uczniów w problematykę dotycząca snu, doc. E. Bałkowiec-Iskra opowiedziała o mechanizmie zasypiania, w tym roli układu aktywującego, wytłumaczyła z ilu cykli składa się sen i czym się one charakteryzują. Uczniowie dowiedzieli się także o konsolidowaniu śladów pamięci i przepracowaniu emocji przez mózg podczas snu. Pani docent powiedziała także o postaciach, przyczynach i leczeniu bezsenności oraz podzieliła się wiedzą na temat zasad higieny snu.

W kolejnej części wystąpienia wykładowczyni skupiła się na problematyce depresji. Opisała jej rodzaje i wytłumaczyła, jak rozpoznaje się tę chorobę. Podkreśliła zarazem, że zaburzenia snu to pierwszy objaw, który pacjent zauważa w depresji. Wiele uwagi poświeciła także współczesnym lekom antydepresyjnym pozwalającym zaproponować pacjentowi „terapię szytą na miarę.”

Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali prelegentce wiele pytań.

Na zakończenie spotkania dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra otrzymała podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest pomysłodawcą Programu Patronackiego.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM