Komunikaty Prorektorów - Nauczyciele akademiccy

Komunikat nr 24 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych w sprawie świadczenia pracy w okresie kwarantanny z dnia 7.10.2020 r.

Komunikat nr 20 Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju w sprawie dostępu do platformy MS Teams dla nauczycieli

Komunikat nr 19 Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych w sprawie zachowania bezpieczeństwa pracy w budynkach WUM

Komunikat nr 16 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych

Komunikat nr 15 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 17.04.2020 r. w sprawie obowiązku korzystania przez pracowników WUM z poczty elektronicznej

Komunikat nr 13 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 06.04.2020 r. dotyczący zasad prawidłowego korzystania w platformy e-learningowej WUM

Komunikat nr 8 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 26.03.2020 r. w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni medycznych na ich terenie

Komunikat nr 6 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zajęć e-learningowych z anatomii

Komunikat nr 2 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zasad przesyłania dokumentów drogą elektroniczną

Komunikat nr 1 Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych z dnia 12.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej

 

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna

 
Printer Friendly, PDF & Email