Elektroniczna ankieta epidemiologiczna

Data dodania: 05.10.2020
W systemie Wirtualnego Dziekanatu została zamieszczona ankieta epidemiologiczna, która zastąpi papierowe ankiety, składane dotychczas przez studentów przed rozpoczęciem zajęć w klinikach.

Zestaw pytań zawartych w ankiecie oraz częstotliwość jej składania określają Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem.

Elektroniczna forma ankiety to nie tylko oszczędność papieru, ale przede wszystkim sposób na szybką komunikację pomiędzy jednostkami Uczelni. To pozwoli na skuteczną identyfikację zagrożeń epidemicznych wśród studentów.

Każdy student naszej Uczelni jest zobowiązany wypełnić ankietę raz w tygodniu, przed początkiem bloku zajęć praktycznych. Tylko osoby, które złożyły ankietę i nie zgłaszają dolegliwości (takich jak podwyższona temperatura ciała, duszność, kaszel, zaburzenia węchu i smaku itp.), mogą uczestniczyć w zajęciach. W razie wskazania w ankiecie objawów potencjalnej infekcji, student otrzymuje automatycznie informację, aby nie przychodził na zajęcia i skontaktował się z lekarzem. W tym samym czasie jednostka prowadząca zajęcia oraz centrum zarządzania kryzysowego Uczelni zostają poinformowane o dodatnim wyniku ankiety. Pozwoli to na szybsze działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia.

Studenci, którzy nie przyjdą na zajęcia w związku z podejrzeniem infekcji COVID-19, będą mogli odrobić je w innym terminie. Rzetelne wypełnienie ankiety, podobnie jak stosowanie środków ochrony i dezynfekowanie rąk, są przejawem odpowiedzialności za zdrowie kolegów i pacjentów.

Instrukcja wypełniania ankiety: 
- plik w wersji word (600 KB)
- plik PDF (484 KB)

Zasady odbywania zajęć kontaktowych prezentuje film instruktażowy WUM 

 

Printer Friendly, PDF & Email