Studenci i doktoranci

Komunikat Nr 3/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa – w związku z epidemią COVID-19


Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii
Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii.


Komunikat nr 15/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów – w okresie sesji poprawkowej roku akademickiego 2020/2021


Komunikat nr 13/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów w sesji letniej 2020/2021


Komunikat nr 12/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie godzin otwarcia Biblioteki Uczelnianej


Zarządzenie nr 105/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wznowienia działalności Biblioteki Uczelnianej


Komunikat Nr 8/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie udziału studentów w stacjonarnych ćwiczeniach klinicznych prowadzonych w jednostkach dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


Komunikat Nr 7/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez studentów umiejętności kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19


ZARZĄDZENIE NR 90 /2021 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej kierowania studentów kierunków medycznych do pracy przy zwalczaniu epidemii


Informujemy o ponownym uruchomieniu możliwości zapisów na szczepienia w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej oraz Centrum Medycznym WUM zaraz po Świętach Wielkanocnych.


Zajęcia dydaktyczne w obecnej sytuacji epidemicznej - komunikat (26 marca)


Komunikat Nr 5/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zajęć dydaktycznych.
 


Komunikat Nr 4/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie trybu zajęć dydaktycznych.


Zarządzenie 42/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.


Komunikat Nr 3/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji i uczestniczenia w egzaminach przeprowadzanych w pomieszczeniach WUM w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 

 


Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, prezentujemy zalecenia dla studentów WUM w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Zalecenia obejmują organizację zajęć, zaliczeń i egzaminów, zachowanie bezpieczeństwa podczas klinicznych i nieklinicznych zajęć kontaktowych, zachowanie bezpieczeństwa w budynkach, zakwaterowanie w Domach Studenta WUM, korzystanie z Biblioteki Głównej WUM, przebywanie w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM oraz procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

    Zasady bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19 - film instruktażowy WUM