Procedura dla studentów "Jak postępować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych?”

1. Mam objawy choroby będąc w domu:

 • nie przychodzę na zajęcia,
 • umawiam się na teleporadę z lekarzem rodzinnym i postępuję dalej zgodnie z jego instrukcjami,
 • zawiadamiam telefonicznie/mailowo jednostkę, w której mam zajęcia,
 • w przypadku kwarantanny, izolacji (dodatni wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2) zawiadamiam mailowo Rektorat na adres zgloszenia@wum.edu.pl (dalej Rektorat powiadamia Dziekanat, a Dziekanat jednostki), student postępuje zgodnie ze wskazówkami SANEPIDU.

2. Mam w pomiarze dokonanym przy wejściu do jednostki dydaktycznej podwyższoną temperaturę:

 • postępuję jak w punkcie 1.

3a. Mam objawy, które pojawiły się podczas odbywania zajęć kontaktowych klinicznych:

 • po konsultacji z asystentem prowadzącym ćwiczenia udaję się do punktu wymazowego zgodnie z procedurą testowania obowiązującą w danym szpitala,
 • następnie własnym transportem udaję się do domu, gdzie czeka na wynik badania, dalsze postępowanie zależne od wyniku wymazu (patrz punkt 1),
 • w przypadku dodatniego wyniku badania, zawiadamiam mailowo Rektorat na adres zgloszenia@wum.edu.pl (dalej Rektorat powiadamia Dziekanat, a Dziekanat jednostki).

3b. Mam objawy, które pojawiły się podczas odbywania zajęć kontaktowych nieklinicznych:

 • opuszczam zajęcia,
 • dalej postępuję zgodnie z pkt 1,
 • w przypadku dodatniego wyniku badania, zawiadamiam mailowo Rektorat na adres zgloszenia@wum.edu.pl (dalej Rektorat powiadamia Dziekanat, a Dziekanat jednostki).

 

Printer Friendly, PDF & Email