Ankieta epidemiologiczna

Przed przystąpieniem do każdego bloku ćwiczeniowego, a następnie raz w tygodniu, podczas których odbywają się zajęcia kontaktowe, każdy student powinien wypełnić elektroniczną ankietę epidemiologiczną (kwestionariusz zdrowia) związaną z pandemią SARS-CoV-2. Zestaw pytań zawartych w ankiecie oraz częstotliwość jej składania określają Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem.

Elektroniczna ankieta epidemiologiczna została zamieszczona w systemie Wirtualnego Dziekanatu.

Tylko osoby, które złożyły ankietę i nie zgłaszają dolegliwości (takich jak podwyższona temperatura ciała, duszność, kaszel, zaburzenia węchu i smaku itp.), mogą uczestniczyć w zajęciach. W razie wskazania w ankiecie objawów potencjalnej infekcji, student otrzymuje automatycznie informację, aby nie przychodził na zajęcia i skontaktował się z lekarzem. W tym samym czasie jednostka prowadząca zajęcia oraz centrum zarządzania kryzysowego Uczelni zostają poinformowane o dodatnim wyniku ankiety. Pozwoli to na szybsze działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia.

Studenci, którzy nie przyjdą na zajęcia w związku z podejrzeniem infekcji COVID-19, będą mogli odrobić je w innym terminie. Rzetelne wypełnienie ankiety, podobnie jak stosowanie środków ochrony i dezynfekowanie rąk, są przejawem odpowiedzialności za zdrowie kolegów i pacjentów.