Zajęcia dydaktyczne w obecnej sytuacji epidemicznej

Data dodania: 26.03.2021
Komunikat Nr 5/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie trybu zajęć dydaktycznych informujący, iż w obecnej sytuacji epidemicznej, jedynie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym ćwiczenia i praktyki zawodowe, będą realizowane w formie kontaktowej, zaś wszystkie inne zajęcia dydaktyczne mają odbywać się w formie zdalnej.

W związku z bardzo dużą liczbą zachorowań w Polsce na COVID-19 i w ślad za rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego z dnia 18 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 519), które weszło w życie z dniem 23 marca 2021 r., zaleca się, aby wszystkie zajęcia dydaktyczne, inne niż zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Printer Friendly, PDF & Email