Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 175/2020 z dnia 3 września zmieniające zarządzenie aktualizujące zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM, z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 142 z dnia 6 lipca 2020 r., nr 150 z dnia 10 lipca 2020 r., nr 162 z dnia 12 sierpnia 2020 r., nr 170 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 170/2020 z dnia 26 sierpnia zmieniające zarządzenie aktualizujące zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM, z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 142 z dnia 6 lipca 2020 r., nr 150 z dnia 10 lipca 2020 r., nr 162 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 167/2020 z dnia 20 sierpnia w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 162/2020 z dnia 12 sierpnia aktualizujące zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM, z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 150/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 150/2020 z dnia 10 lipca zmieniające zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej WUM z uwzględnieniem zmian, jak w zarządzeniu nr 142/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 142/2020 z dnia 6 lipca aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 129/2020 z dnia 22 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację

Zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 100/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia obowiązku przedstawiania zaświadczeń o wykonanych obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach przez studentów do umieszczenia

Zarządzenie Rektora nr 89/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację

Zarządzenie Rektora nr 87/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 54/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego administracją w warunkach zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie Rektora nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powiększenia Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie Rektora nr 45/2020 z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. organizacji kształcenia i spraw studenckich w warunkach zagrożenia koronawirusem

Zarządzenie Rektora nr 40/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zagrożenia Koronawirusem


ZARZĄDZENIA ARCHIWALNE

Printer Friendly, PDF & Email