Archiwalne Zarządzenia Rektora dot. koronawirusa

Zarządzenie Rektora nr 43/2020 dot. koronawirusa z dnia 09.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 44/2020 dot. koronawirusa z dnia 11.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 46/2020 dot. koronawirusa z dnia 12.03.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 49/2020 dot. koronawirusa z dnia 13.03.2020 r.

Zarządzenie  Rektora  nr 51/2020 w sprawie zasad bezpieczeństwa pracy zdalnej z dnia 16.03. 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 52/2020 w sprawie zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy z dnia 16.03.20 r. 

Zarządzenie Rektora nr 57/2020 dot. koronawirusa z dnia 23.03.2020 r. 

Zarządzenie Rektora nr 58/2020 z dn. 25.03.2020 w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 61/2020 z dn. 26.03.2020 dotyczącego zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy oraz sposobu przeprowadzania szkoleń BHP

Zarządzenie Rektora nr 62/2020 z dnia 27.03.2020 r. aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 70/2020 z dnia 15.03.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 78/2020 z dnia 27.04.2020 r. aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 83/2020 z dnia 06.05.2020 r. dot. zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy oraz sposobu przeprowadzania szkoleń BHP, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM

Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 07.05.2020 r. w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2

 • załącznik (Szczególne zasady świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 1 do szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Wzór listy obecności)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 2 do szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 3 do szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Wzór uzgodnienia w zakresie świadczenia pracy w okresie kwarantanny)
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 4 do szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Wzór skierowania na zaległy urlop wypoczynkowy)
  (pobierz PDF] [pobierz RTF]

Zarządzenie Rektora nr 86/2020 z dnia 08.05.2020 r. aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 102/2020 z dnia 28 maja aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (Zarządzenie aktualne za wyjątkiem załączników, które zostały zmienione Zarządzeniem Rektora nr 142/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.)

Printer Friendly, PDF & Email