Infrastruktura

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach:

Infrastruktura, którą dysponuje nasza Uczelnia to:

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) - nowoczesny, czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m2. Znajduje się w nim ponad 120 pomieszczeń. Budynek jest wyposażony w multimedialne sale wykładowe, w pełni skomputeryzowane czytelnie i wypożyczalnie, umożliwiające szybki dostęp do najnowszych krajowych i zagranicznych źródeł naukowej informacji medycznej
Centrum Biblioteczno-Informacyjne

CBI

- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) - nowoczesne, unikatowe w skali światowej, specjalistyczne laboratoria, w których realizowane są projekty badawcze we współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi z kilkudziesięciu krajów
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

CePT

- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie - nowoczesne, otwarte pomieszczenia; 535 łóżek dla małych pacjentów, w tym 453 pediatrycznych, 37 neonatologicznych i 45 położniczych. Nowoczesne sale operacyjne, sale zabiegowe, pracownie; lądowisko dla transportu medycznego zlokalizowane na dachu budynku.
Dziecięcy Szpital Kliniczny

Szpital Pediatryczny

- Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne (CSR) - nowoczesny kompleks o całkowitej powierzchni ponad 20 000 m2 składa się z 5 budynków, w których znajdują się: hala basenowa z  dwiema pływalniami, w tym jedna o parametrach olimpijskich, wielofunkcyjna hala sportowa przeznaczona do gier zespołowych, m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, zespół sal specjalistycznych do gier zespołowych, fitness, sztuk walki, a także dwie ścianki wspinaczkowe.
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

CSR

- Zmodernizowane pomieszczenia Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej - unowocześniona baza dydaktyczna Zakładów, obejmująca m.in. monitoring audio-video sal sekcyjnych, modernizację oraz zmianę technologii długotrwałego przechowywania zwłok w istniejącej basenowni, budowę chłodni, rozbudowaną pracownię fotograficzną i wizualną dokumentacji, pracownię plastyczną, pomieszczenia niezbędne do przechowywania i zabezpieczania kolekcji dydaktycznych. Położona została nowa elewacja budynku oraz wykonano remont dachu. Dzięki modernizacji Jednostek w lepszych warunkach kształconych jest ponad 2 tys. studentów.
Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej po modernizacji

Zmodernizowana Sądówka

- Centrum Symulacji Medycznych (CSM) - nowoczesne pomieszczenia: 3 sale wysokiej wierności z salami debriefingowymi: sala porodowa, sala operacyjna, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, 4 sale niskiej wierności w tym jedna z aparatem USG, wyposażone w 5 symulatorów wysokiej wierności: symulator rodzącej, symulator dziecka 5-letniego, symulator niemowlęcia, 2 symulatory dorosłego mężczyzny, aparat do USG, fantomy do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz trenażery do nauki umiejętności technicznych, m.in.: udrażniania dróg oddechowych, drenażu opłucnej, wkłuć obwodowych u dzieci i dorosłych, czy punkcji lędźwiowej
Centrum Symulacji Medycznych

CSM

- Centrum Symulacji Położniczych "Zdrowy Poród" - pomieszczenia wyposażone w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe, umożliwiające ćwiczenie zabiegów położniczych między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym, nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego, nowoczesny symulator porodowy SIMmom do ćwiczeń, między innymi, porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu np. położenia miednicowego
Centrum Symulacji Położniczych "Zdrowy Poród"

Centrum Symulacji Bezpieczny Poród

- Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS) - nowoczesne pomieszczenia, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, 149 unitów stomatologicznych oraz sprzęt dodatkowy
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

UCS

- Dom Ronalda McDonalda - drugi w Polsce, pierwszy na świecie dom ze strefą przedszkolną. Dom to 2 tys. m kw. przyjaznej rodzinie powierzchni użytkowej na trzech kondygnacjach, na której znajdują się przestronne, komfortowo wyposażone apartamenty z łazienkami. Funkcje wspólne uzupełniają: kuchnia, jadalnia, pralnia, sale spotkań, strefa wypoczynku.  Dom otoczony jest ogrodem, na dachu znajduje się taras, który pozwala odpocząć w otoczeniu roślin. Na terenie warszawskiego Domu jest także zlokalizowana strefa  przedszkolna - WUMIK, z którego mogą korzystać dzieci studentów i pracowników uczelni oraz zdrowe dzieci rodzin przebywających w Domu.

Inwestycja, której realizacja trwała od września 2019 r., jest wspólną inicjatywą Fundacji Ronalda McDonalda i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obiekt powstał na działce budowlanej przy ul. ks. Trojdena, użyczonej Fundacji przez naszą uczelnię, WUM wniósł ponadto znaczący wkład finansowy w jego budowę. Inwestycja była również finansowana ze środków Fundacji Ronalda McDonalda, pochodzących z darowizn od firm i darczyńców indywidualnych. Funkcjonowanie Domu opiera się w znacznym stopniu na pracy woluntariuszy, których zaangażowanie polega też na krzewieni idei bezinteresownego pomagania chorym i ich rodzinom.

Dom Ronalda McDonalda

 


 

2 grudnia 2019 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inwestycja powstaje w kampusie Banacha przy ul. Pawińskiego, a jej planowane otwarcie to połowa 2022 roku.

W Centrum w symulowanych warunkach klinicznych prowadzone będzie nauczanie umiejętności w zakresie przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, jak również nauczanie praktyczne. Obiekt umożliwi studentom WUM naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. CSM służyć będzie przeprowadzaniu symulacji operacyjnych z zakresu, m.in.: intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, radiologii, czy urologii.

Centrum Symulacji Medycznych to nowoczesna wieloprofilowa baza naukowo-dydaktyczna o powierzchni całkowitej 21 400 m2,  obejmująca, m.in. z w pełni wyposażone:    

  • 6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: sali bloku operacyjnego, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowej, sala pielęgniarska wysokiej wierności
  • 10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu zaawansowanych technik resuscytacyjnych, 3 sale symulacji z zakresu podstawowych technik resuscytacyjnych, 3 pracownie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych;
  • sale dydaktyczne, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal dedykowanych egzaminom praktycznym;
  • sala nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe.

"Wizualizacja budynku CSM WUM""Wmurowanie kamienia węgielnego"

Ruszyła budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM