Otwarcie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej po modernizacji

Data dodania: 27.08.2015
27 sierpnia 2015 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym otwarte zostały zmodernizowane jednostki Uczelni: Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk, Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego dr Olaf Gajl, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej prof. Paweł Krajewski.
27 sierpnia 2015 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym otwarte zostały zmodernizowane jednostki Uczelni: Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk, Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego dr Olaf Gajl, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej prof. Paweł Krajewski.

Baza dydaktyczna Zakładów została unowocześniona dzięki środkom z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 45 095 663,98 zł.

W uroczystości wzięli udział również m.in.: prof. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Bogdan Klepacki - Prorektor ds. Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Prof. Mariusz Łapiński - Dyrektor Biura Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej, były Rektor naszej Uczelni prof. Tadeusz Tołłoczko, Izabela Erecińska - Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji ds. wdrażania funduszy, Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani oraz Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów naszej Uczelni, Dyrektorzy Szpitali Klinicznych.

Rektor prof. Marek Krawczyk powitał przybyłych i zaprezentował historię Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej oraz przebieg realizacji Projektu. W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju głos zabrał Pan Daniel Maksym - Dyrektor Działu Rozwoju i Innowacji.

O znaczeniu funduszy strukturalnych dla infrastruktury szkolnictwa wyższego mówił Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego dr Olaf Gajl. Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. Bogdan Ciszek oraz Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej prof. Paweł Krajewski opowiedzieli o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji Projektu w Jednostkach.

Minister Zdrowia prof. Marian Zembala gratulował unowocześnienia dwóch tak kluczowych Zakładów dla każdej uczelni medycznej.
Listy gratulacyjne przesłali nieobecni na spotkaniu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i Marszałek Województwa Mazowieckiego dr Adam Struzik.

Po części konferencyjnej goście spotkania mieli możliwość obejrzenia wybranych pomieszczeniach wyremontowanych obiektów Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Oczki 1 oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej przy ul. Chałubińskiego 5.

****

Modernizacja bazy dydaktycznej dwóch Jednostek Uczelni - Zakładu Anatomii Prawidłowej oraz Zakładu Medycyny Sądowej – pozwala na rozszerzenie działalności dydaktycznej Zakładów o demonstracje z zakresu anatomii prawidłowej oraz prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z genetyki i  toksykologii dla studentów kierunku lekarskiego, English Division oraz studentów farmacji. Umożliwi również rozszerzenie zajęć dla studentów kierunku ratownictwo medyczne.  

Dodatkowo zyskają również studenci innych uczelni, głownie przyszli prawnicy, ale także aplikanci sędziowscy i prokuratorscy. Zmienią się warunki do prowadzenia kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy (np. medyków sądowych, ortopedów, laryngologów). W przyszłości planowane jest otwarcie pracowni prawa medycznego i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Dzięki modernizacji Jednostek w lepszych warunkach kształconych będzie ponad 2 tys. studentów.

Modernizacja Katedry Zakładu Medycyny Sądowej (ZMS), która trwała od 7 czerwca 2013 - do 29 maja 2015, obejmowała:

 • przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zakładu
 •  budowę chłodni do przechowywania zwłok,
 •  wykonanie elewacji budynku,
 •  zagospodarowanie terenu wokół ZMS,
 •  wykonanie Systemu Zarządzania Budynkiem BMS,
 • monitoring audio-video sal sekcyjnych.

Modernizacja Zakładu Anatomii Prawidłowej (ZAP), która trwała od 2 stycznia 2013 do 18 lipca 2014 obejmowała:

 • Przebudowę i modernizację oraz zmianę technologii długotrwałego przechowywania zwłok w istniejącej basenowni,
 • Wykonanie renowacji elewacji Collegium Anatomicum,
 • Wykonanie renowacji dachu budynku Collegium Anatomicum w części
   z remontowaną elewacją,
 • Wykonanie remontu zabytkowego cokołu Collegium Anatomicum.

W ramach projektu rozbudowano: pracownię fotograficzną i wizualną dokumentacji, pracownię plastyczną, pomieszczenia niezbędne do przechowywania i zabezpieczania kolekcji dydaktycznych. Położona została nowa elewacja budynku oraz wykonano remont dachu.

Dzięki projektowi zakupiono wyposażenie komputerowe umożliwiające dostęp do szerokopasmowego Internetu. Sale seminaryjne i wykładowe zostały wyposażone w systemy audio-wizualne z torem wizyjnym.

 

 

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email