Otwarcie nowej siedziby Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

28 września 2015 roku oficjalnie została otwarta nowa siedziba Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która mieści się pod adresem Żwirki i Wigury 63 A. Symboliczną wstęgę przecięli wraz z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Małżonka byłego Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Prorektor prof. Marek Kulus, Dyrektor Szpitala Robert Tomasz Krawczyk.
28 września 2015 roku oficjalnie została otwarta nowa siedziba Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która mieści się pod adresem Żwirki i Wigury 63 A. Symboliczną wstęgę przecięli wraz z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Małżonka byłego Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Prorektor prof. Marek Kulus, Dyrektor Szpitala Robert Tomasz Krawczyk.

W otwarciu uczestniczyli również: Pani Krystyna Kozłowska –Rzecznik Praw Pacjenta, Poseł Alicja Dąbrowska, Poseł Marek Niedbała, Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński, Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Przesławska, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, były Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich prof. Włodzimierz Kurnik, Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Rajmund Bacewicz, Dziekan prof. Wojciecha Wawrzyński, byli Rektorzy naszej Uczelni: prof. Tadeusz Tołłoczko i prof. Leszek Pączek, Wiceprezydent Warszawy Pan Włodzimierz Paszyński, Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Arcybiskup Henryk Hoser, Ksiądz Biskup Rafał Markowski,  Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk: Wiceprezes prof. Stefan Malepszy i Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych prof. Witold Rużyłło, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Michał Borkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji prof. Mieczysław Szostek, Wiceprezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Witold Mazurowski, Przedstawiciele Wykonawcy: Prezes Zarządu WARBUD S.A. Włodzimierz Włodarczyk, Wiceprezes Zarządu firmy QUMAK S.A Jacek Suchenek, Dyrektorzy szpitali klinicznych, obecni i byli Kierownicy Klinik Pediatrycznych Uczelni, Pracownicy Szpitala, Pracownicy Uczelni oraz studenci.

Oto nadszedł dzień, w którym oficjalnie otwieramy nową siedzibę Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która mieści się pod adresem Żwirki i Wigury 63 A. 3 lata temu, 10 stycznia 2012 roku wmurowywaliśmy Kamień Węgielny. Wielu z Państwa było wówczas z nami i jest dzisiaj. To początek nowej ery w historii Szpitala, który od ponad 100 lat służy najmłodszym pacjentom, ważna data w dziejach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale także wielka radość dla polskiej pediatrii, dzieci i ich opiekunów. Dzisiaj ziszczają się marzenia społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o powstaniu Szpitala dla dzieci na miarę XXI wieku. Do historii przechodzą lecznice dziecięce przy ul. Marszałkowskiej i Działdowskiej, które przez dziesięciolecia służyły najmłodszym Warszawiakom.” – mówił w swoim wystąpieniu Rektor prof. Marek Krawczyk i podkreślał, że droga do otwarcia Szpitala nie była łatwa. Nie wszyscy wierzyli, że ambitne plany moje i mojego Zespołu, które zapowiedzieliśmy w 2008 roku, przejmując kierowanie Uczelnią, staną się faktem. Określony cel, ciężka praca, konsekwencja, determinacja oraz wsparcie wielu dobrych Ludzi sprawiły, że nowy Szpital Pediatryczny przyjmuje pierwszych małych pacjentów”.

Rektor podkreślał również, że „nasza Uczelnia miała szczęście liczyć na pomoc dwóch wspaniałych Kobiet – Pani Ewy Kopacz i Pani Anny Komorowskiej.”

Premier Pani Ewa Kopacz w słowach skierowanych do uczestników otwarcia dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej siedziby. Podkreślała rolę, determinację i siłę argumentów Rektora prof. Marka Krawczyka w skutecznym zabieganiu o powstanie nowej lecznicy. Pani Premier mówiła, że od dzisiaj dzieci z Warszawy będą mogły być leczone w godnych warunkach przez znakomitych specjalistów. „Rektorowi dziękuję w imieniu dzieci, które będą korzystały z tego szpitala” – mówiła Pani Premier.

Dyrektor Szpitala Robert Tomasz Krawczyk mówił, że "na ten dzień czekało wiele pokoleń”. Dyrektor wymieniając wszystkie pozytywy nowej siedziby powiedział, że „to obecnie najwspanialszy szpital w Polsce”. Dyrektor zaznaczył, że w ciągu pierwszych dni w nowej siedzibie hospitalizowano już ok. 100 dzieci i udzielono ponad 200 porad ambulatoryjnych.

Rektor odczytał Przesłanie przygotowane w związku z uroczystością otwarcia, które brzmi:

„Bona valetudo melior est quam maximae divitiae”

„Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo”

Publiusz Syrus (I w p.n.e.)

Zdrowie jest wartością, której nie można przecenić.

To ono decyduje o komforcie życia i możliwościach człowieka. Szczególnie trudną sytuacją jest choroba dziecka. Zdarzyć się może zarówno dzieciom jeszcze nienarodzonym, u których wykryto wady,  a współczesna medycyna potrafi im zaradzić w okresie prenatalnym, jak i niemowlętom, dzieciom i młodzieży. Całe spectrum wszelkiego rodzaju schorzeń będzie od dnia dzisiejszego można leczyć w oddawanym do użytku szpitalu pediatrycznym.

10 stycznia 2012 r. wmurowano kamień węgielny pod  budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Istniała ogromna potrzeba, by chore dzieci były leczone w szpitalu wyposażonym na miarę XXI w. Minęło tylko 3 lata i  w nowym, wspaniałym, znakomicie wyposażonym gmachu będzie można  leczyć najmłodszych pacjentów. Szpital wyposażony jest w aparaturę najnowszej generacji, zatrudnia wysoce wykwalifikowaną kadrę, w skład jego wchodzą jednostki, zarówno te z długą historią i tradycją, jak i zupełnie nowe, jakich w Uczelni do tej pory nie było.

Cierpiące i chore dziecko potrzebuje fachowej opieki oraz obecności przy nim - wszystko to znajdzie w naszym szpitalu, wierzymy bowiem, że każdy z potrzebujących znajdzie tu pomoc i odzyska zdrowie.

 

W Szpitalu działają już jednostki przeniesione ze szpitala na Działdowskiej, do końca roku zostaną przeniesione jednostki ze szpitala na Marszałkowskiej. Nowoutworzone Jednostki zaczną działać 1 stycznia 2016 r. Za tydzień, 1 października 2015 r., przyjdą na zajęcia do nowej siedziby pierwsi studenci.

W nowej siedzibie w Kampusie Banacha pomoc od najwyższej klasy specjalistów otrzymywać będą najmniejsi pacjenci, rozwijana będzie medycyna, a studenci będą korzystać z wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich.

Inwestycja pn. „Nowy Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" realizowana była w latach 2007-2015.

Szpital w nowej siedzibie ma 535 łóżek, w tym 453 pediatrycznych, 37 neonatologicznych i 45 położniczych. To o 156 łóżek więcej niż w dotychczasowych siedzibach przy ulicach Marszałkowskiej i Działdowskiej.

Powstanie nowego gmachu było finansowane z budżetu państwa. Koszt budowy i wyposażenia wyniósł ok. 550 mln złotych.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o wartości 54 mln zł, będącej własnością Uczelni.

W nowej siedzibie docelowo zlokalizowanych będzie 28 Jednostek, które mają trzy zadania: leczenie najmłodszych pacjentów, rozwijanie medycyny i kształcenie nowych kadr medycznych.

Obok istniejących, mogących poszczycić się ugruntowaną marką, Katedr, Klinik i Zakładów z długą historią, odpowiadając na potrzeby współczesnej pediatrii powstały nowe Jednostki.

Powstał Szpitalny Oddział Ratunkowy dla pediatrii dla lewobrzeżnej Warszawy, którego dotychczas nie było.

W pierwszych miesiącach 2016 roku ruszą dwie nowe Jednostki: Klinika Położnictwa i Perinatologii oraz Klinika Neonatologii. Umieszczenie w szpitalu zarówno kliniki położniczej, jak i neonatologicznej z odziałem intensywnej terapii noworodka wyeliminuje konieczność przewożenia wcześniaków wymagających zabiegów chirurgicznych.

Powstała Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej.

Z myślą o nowym Szpitalu, już w 2014 roku, utworzona została Klinika Neurologii Dziecięcej, która już działa na ul. Marszałkowskiej. Powstała również Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

Struktura Szpitala w nowej siedzibie przestawia się następująco (kondygnacjami):

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci)

2. Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym*

3. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego

4. Klinika Położnictwa i Perinatologii*

5. Klinika Neonatologii*

6. Klinika Pediatrii

7. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego   

8. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

9. Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

10. Klinika Pediatrii i Endokrynologii

11. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 

12. Klinika Pediatrii i Nefrologii

13. Klinika Neurologii Dziecięcej*

14. Klinika Chirurgii i Urologii

15. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

16. Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej*

17. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

18. Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci 

19. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

20. Zakład Radiologii Pediatrycznej

21. Zakład Pediatrycznej Psychologii Klinicznej Jednostka szpitalna

22. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

23. Katedra i Zakład Patomorfologii– budynek przy ul. Pawińskiego

W szpitalu znajdują się także: Blok Operacyjny, Sale zabiegów endoskopowych, Pracownia Elektrofizjologii i Angiografii w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Izba Przyjęć Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Izba Przyjęć Klinik Pediatrycznych.

Szpital ma 8 kondygnacji: kondygnację podziemną, parter, 5 pięter szpitalnych oraz kondygnację techniczną. Powstał także podziemny parking wielopoziomowy na blisko 400 pojazdów oraz naziemny z 34 miejscami parkingowymi.

Bryłę nowego gmachu tworzą trzy budynki połączone przeszklonym pasażem. Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną oraz projekt budowlano-wykonawczy przygotowała, wybrana w drodze konkursu, Pracownia Open Architekci sp. z o.o.

Generalnym wykonawcą było Konsorcjum składające się z firm: WARBUD S.A. (lider Konsorcjum), IMTECH Polska Spółka oraz QUMAK S.A.

 

 

Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM