Otwarcie Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Data dodania: 27.06.2012
26 czerwca 2012 roku zostało otwarte Centrum Biblioteczno-Informacyjne mieszczące się w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości, na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka, uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
26 czerwca 2012 roku zostało otwarte Centrum Biblioteczno-Informacyjne mieszczące się w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości, na zaproszenie Rektora prof. Marka Krawczyka, uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

„Nadeszła chwila, kiedy mogę z radością wypowiedzieć słowa: oto jest, mamy nową bibliotekę. Społeczność akademicka naszej Uczelni czekała na ten moment od zawsze. Lokalizacja biblioteki przy ul. Oczki była przecież tymczasowa. Taki stan trwał ponad 60 lat, od czasów tuż po II wojnie światowej. Dzisiaj otwieramy nowoczesny gmach Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Dajemy całej społeczności akademickiej naszej Uczelni nowoczesny warsztat naukowy i edukacyjny. Umożliwia on korzystanie z ogromnego potencjału naukowego, jaki tkwi w naszych zbiorach, zapewnia dostęp do światowych i krajowych źródeł informacji oraz pozwala we właściwych warunkach przechowywać zgromadzone zasoby” – mówił podczas uroczystości Rektor prof. Marek Krawczyk.

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu projektu Centrum i jego realizacji za "włożoną pracę i energię".
Chciałbym życzyć całemu środowisku, aby to wspaniałe miejsce służyło jak najlepiej także budowaniu kolejnych aspiracji i marzeń o nowoczesności, o coraz lepszym systemie edukowania studentów, o coraz lepszych możliwościach korzystania z wiedzy" - powiedział podczas uroczystości Prezydent. Pan Prezydent wyraził również nadzieję, że "jako kraj stoimy w obliczu dobrego czasu, który potrzebuje ludzi dzielnych, zaradnych, mądrych i takich którzy próbują realizować marzenia.

Rektor prof. Marek Krawczyk wręczył Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu elektroniczny klucz do Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Prezydent wpisał się również do księgi pamiątkowej Uczelni.

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski i Rektor prof. Marek Krawczyk przecięli symboliczną wstęgę oraz podpisali Przesłanie do Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o treści:

Omnium artium medicina nobilissima est

Od Waszej mądrości zależy życie człowieka.

Oby Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego było wciąż żywym miejscem poznania tajemnic medycznej sztuki.

Życzymy, by w zbiorach Centrum znaleźli Państwo odpowiedzi na Wasze pytania i wsparcie najwybitniejszych autorytetów w naukach medycznych.

Życzymy, by zdobywając na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiedzę i praktyczne umiejętności, znajdowali Państwo w tej Bibliotece inspirację i entuzjazm do dalszego kształcenia, pogłębionych analiz i naukowych badań.”

Nowy gmach poświęcił Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.

Nowa biblioteka WUM to nowoczesny, czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m2. Znajduje się w nim ponad 120 pomieszczeń. Budynek jest wyposażony w multimedialne sale wykładowe, w pełni skomputeryzowane czytelnie i wypożyczalnie, umożliwiające szybki dostęp do najnowszych krajowych i zagranicznych źródeł naukowej informacji medycznej.

Na parterze zlokalizowane jest informatorium, wypożyczalnia samoobsługowa, wypożyczalnia z obsługą, sale seminaryjne na ponad 160 miejsc oraz szatnia na 1020 miejsc i 120 szafek na plecaki.

Obsługa wypożyczeń odbywać się będzie z wykorzystaniem technologii identyfikacji książek. Wszystkie zbiory otrzymają znaczniki, dzięki którym możliwa będzie samodzielna rejestracja wypożyczanych i zwracanych książek.

Unikalna na tym poziomie jest sala seminaryjno-komputerowa na 30 miejsc przeznaczona do przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej. To niemal niespotykane rozwiązanie w skali polskich uczelni.

Na tym poziomie znajdzie się również Muzeum Historii Medycyny. To sale wystawiennicze, w których prezentowane będą zabytki i zbiory z zakresu historii medycyny, w szczególności związane z historią i tradycjami WUM oraz historią nauki, kultury i sztuki.

Na pierwszym piętrze zlokalizowanych jest 10 sal dydaktycznych na blisko 500 miejsc oraz dwie sale konferencyjne na 40 miejsc. Wszystkie te pomieszczenia wyposażone są w pełny system audio-video (komputer, rzutnik, wizualizer, odtwarzacz dvd, panel sterowania, katedra, ekran elektryczny).

Piętro drugie to przede wszystkim czytelnia o powierzchni 1000 m2 z 230 stanowiskami czytelniczymi, w tym ze 110 stacjami komputerowymi z dostępem do Internetu i elektronicznych zasobów bibliotecznych. Na tym piętrze zapewniony jest wolny dostęp do ponad 22 tysięcy woluminów z 56 kolekcji dziedzinowych.

Materiały biblioteczne zlokalizowane w strefach wolnego dostępu zabezpieczone zostaną paskami magnetycznymi, współpracującymi z systemem detekcji 3500 firmy 3M (bramki kontrolne). Tu znajdują się również pokoje pracy indywidualnej (7), pokoje pracy grupowej (3), w tym dwie pracownie wyposażone w modele anatomiczne, tablice i atlasy do nauki anatomii, sala konferencyjna na 20 miejsc oraz pracownie Oddziału Informacji Naukowej.

Na trzecim piętrze znajdują się pracownie biblioteczne, jak również 3 sale konferencyjne łącznie na 36 miejsc.

W podziemiach mieści się magazyn, w którym można ulokować 8 tysięcy metrów bieżących zbiorów ,wyposażony w system regałów przesuwnych oraz urządzenia do monitorowania wilgotności i temperatury powietrza.

W centrum bryły budynku znajduje się wielopoziomowe wnętrze przykryte szklaną piramidą. Dzięki temu „świetlikowi” zapewniony jest dodatkowy dopływ światła dziennego do Centrum. Na poziomie 3 piętra znajduje się taras dostępny dla wszystkich użytkowników CBI.

Cały budynek oplata bezprzewodowa sieć WiFi. Gmach dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, zarówno w kwestiach braku jakikolwiek barier architektonicznych, jak też usług bibliotecznych – wykonano obniżenia przy stanowiskach obsługi w Wypożyczalni i Czytelni, wdrożono oprogramowanie i oprzyrządowanie stanowisk komputerowych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, webkioski dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wysokość szaf katalogowych, rozstaw regałów w strefach wolnego dostępu i szerokość korytarzy pomiędzy stanowiskami czytelniczymi dostosowano do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Łączniki zapewniają nieprzerwany ciąg komunikacyjny pomiędzy Centrum, Rektoratem i Centrum Dydaktycznym.

Lokalizacja budynku Biblioteki na terenie Kampusu Banacha jest dodatkową zaletą. Pozwoli studentom efektywnie wykorzystać nawet niewielką przerwę w zajęciach.

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dzisiaj
Stan zbiorów na dzień dzisiejszy to 442.683 woluminów, w tym: książek 310.390 oraz zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, muzykalia; dokumenty kartograficzne i ikonograficzne, mikrofilmy, materiały audiowizualne, dokumenty elektroniczne). Liczba użytkowników, jak i wypożyczeń przekracza rocznie w każdej z kategorii 120 tysięcy.

Finansowanie inwestycji
Łączne dotychczasowe nakłady finansowe na budowę Centrum Biblioteczno-Informacyjnego wyniosły ponad 63 mln złotych. Są to środki pochodzące z następujących źródeł:
• ze środków własnych Uczelni- ponad 35 mln 400 tys. złotych
• ze środków Ministerstwa Zdrowia – ponad 26 mln złotych
• ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1 mln 650 tys. zł.

 

                                Marta Wojtach
                                   Rzecznik prasowy
                                                        

Fot. Michał Teperek (52), Tomasz Jędrzejewski (4), Jarosław Oktaba (1), Wanda Widomska (1)

Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email