Transplantologia na WUM

Operacja

Jednostki kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od dziesięcioleci cieszą się renomą najlepszych ośrodków transplantacyjnych w kraju. To właśnie u nas w 1966 r. przeprowadzono pierwsze w Polsce udane przeszczepienie nerki. Dokonały jej zespoły z I Kliniki Chirurgicznej i I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem prof. Jana Nielubowicza i prof. Tadeusza Orłowskiego. Dzień ten uznawany jest za symboliczny początek polskiej transplantologii. 

Dziś szpitale kliniczne WUM przeprowadzają zabiegi przeszczepiania wątroby, nerek, trzustki, szpiku, rogówki, płuca, serca oraz transplantacje wielonarządowe, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Jest to możliwe dzięki wybitnym zespołom transplantacyjnym oraz nowoczesnej aparaturze. 

Sierpień 2022 to kamień milowy dla medycyny transplantacyjnej prowadzonej przez nasze ośrodki. Specjaliści z uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM wykonali pierwsze transplantacje serca. Obie u pacjentów pediatrycznych. To początek zaplanowanego programu przeszczepiania narządów w UCK WUM. Programu, który dostarczy nowych możliwości dla wielu grup chorych. Nie tylko tych potrzebujących serc, ale także płuc oraz pacjentów wymagających przeszczepień wielonarządowych, mających do tej pory w naszym kraju bardzo niewielkie szanse na skuteczną terapię. To szansa dla wielu chorych, zwłaszcza, że ośrodek dąży do tego, by narządy od jednego dawcy mogły być przeszczepiane w jednym miejscu, bez konieczności transportu. 

Jednostki kliniczne WUM wykonujące przeszczepienia

Transplantacje wykonane w 2023

łącznie  528

301    wątrób

176   nerek od zmarłego dawcy

24  nerki od żyjącego dawcy

4  trzustki

7  trzustek z nerką

13 serc

3 płuca

WUM: Światowy sukces transplantologów z UCK WUM
W Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM, zespół pod kierunkiem prof. Michała Grąta, przeprowadził  pierwsze na świecie przeszczepienie wspomagające wątroby u chorej po urazie własnego narządu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Dzięki wykorzystaniu zdolności regeneracyjnych pozostałego fragmentu własnej wątroby chorej, przy czasowym wsparciu przeszczepionego fragmentu wątroby zmarłego dawcy, 50-letnia pacjentka uniknęła transplantacji całego narządu, wyszła ze szpitala z własną zdrową wątrobą, nie wymaga leczenia immunosupresyjnego i nie doszło u niej do rozwoju istotnych powikłań. Ten przełomowy zabieg był tematem konferencji prasowej zorganizowanej na WUM.
WUM wspiera Rajd dla Transplantacji „Podziel się sobą!”
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM jest liderem transplantologii w Polsce. Wykonywane są w nim zabiegi przeszczepiania wątroby, nerek, trzustki, szpiku, rogówki, płuc, serca oraz transplantacje wielonarządowe, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Specjaliści z UCK WUM stale działają na rzecz promocji idei dawstwa narządów w naszym kraju, współpracując z organizacjami społecznymi zajmującymi się tematyką transplantologii.
Kolorowy plakat z napisem: Bieg po Nowe Życie
W Wiśle odbył się 24. Bieg po Nowe Życie. To największe w Polsce wydarzenie wspierające transplantologię. Wzięły w nim udział osoby po przeszczepieniach, osoby ze świata kultury i sportu, młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz przedstawiciele medycyny transplantacyjnej. W tym gronie nie mogło zabraknąć również reprezentantów naszej uczelni.