Pozytywna ocena programowa PKA dla kierunku lekarskiego

Data dodania: 01.06.2021
26 maja br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Będzie ona obowiązywać przez najbliższe 6 lat.

Ocena, którą wyrażono w Uchwale nr 364/2021 Prezydium PKA z dnia 20 maja br., została wydana po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku lekarskiego.

W uzasadnieniu stwierdzono m.in. że proces kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia studentom kierunku lekarskiego osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały całkowicie spełnione.
Kolejna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i pracowników administracji.
 

Printer Friendly, PDF & Email