Kierunki studiów

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

ELEKTRORADIOLOGIA

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

ZDROWIE PUBLICZNE