Kształcenie podyplomowe

Baner główny

Kształcenie podyplomowe

5
edycji studiów MBA "SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia"
149
słuchaczy i absolwentów studiów MBA "SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia"
21
lat istnienia Centrum Kształcenia Podyplomowego
72 495
uczestników kursów do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów
10 867
uczestników kursów do specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, farmaceutów i diagnostów
93
edycje na 17-stu kierunkach studiów podyplomowych
3000
absolwentów studiów podyplomowych

Oferta kształcenia podyplomowego WUM