Kalendarium

Wrzesień
27
Lokalizacja:
Sala Senatu/on-line, godz.13:00
Organizator:
Wrzesień
27
Lokalizacja:
Spotkanie w formie hybrydowej, godz. 12:00
Organizator:
Wydział Lekarski WUM
Wrzesień
29
Lokalizacja:
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Organizator:
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Klub Uczelniany AZS WUM
Październik
05
Lokalizacja:
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka/ on-line, godz.13:00
Organizator:
Październik
06
Lokalizacja:
Wydarzenie w formie hybrydowej
Organizator:
Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego, Klinika Komunikacji Medycznej
Październik
07
Lokalizacja:
Aula Centrum Dydaktycznego WUM, godz.12:00
Organizator:
Wydział Lekarski WUM
Październik
08
Lokalizacja:
Aula Centrum Dydaktycznego WUM, godz.15:00.
Organizator:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Październik
08
Lokalizacja:
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, ul. Księcia Trojdena 2a.
Godz. 12.00
Organizator:
Wydział Farmaceutyczny WUM
Październik
09
Lokalizacja:
Organizator:
Studenckie Koło Naukowe Radiologii X-Ray
Październik
11
Lokalizacja:
Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 11.00
Organizator:
Wydział Medyczny WUM