Kalendarium

Marca
25
Lokalizacja:
Aula Wykładowa Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, godz. 8:00-18:00
Organizator:
SKN Otolaryngologii, SKN Neurochirurgii, SKN Neurochirurgii Dziecięcej, SKN “Lens” Okulistyczne, SKN X-RAY przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej, SKN “Le Fort” przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, SKN Audiologiczno-Foniatryczne
Marca
27
Lokalizacja:
godz. 13.00
Marca
28
Organizator:
Rada ds. Nauki i Doktorantów
Marca
29
Lokalizacja:
godz. 10.00
Kwiecień
05
Lokalizacja:
godz. 12.00
Kwiecień
11
Lokalizacja:
Centrum Symulacji Medycznych w CSK UCK WUM, ul. Banacha 1A.
Kwiecień
11
Organizator:
Rada ds. Nauki i Doktorantów
Kwiecień
12
Organizator:
SKN Fizjoterapii WUM, Zakład Rehabilitacji WUM
Kwiecień
14
Lokalizacja:
Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63a, Warszawa, sala konferencyjna 301, poziom -1, godz. 9:00
Organizator:
Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich UCK WUM, Zakład Genetyki WUM oraz Pracownia Neurodiagnostyki/ Neurogenetyki UCK WUM, Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii UCK WUM, Katedra Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM, Klinika Chorób Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii UCK WUM, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci UCK WUM, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii UCK WUM, Zakład Radiologii Pediatrycznej UCK WUM, Zakład Radiologii UCK WUM
Kwiecień
18
Lokalizacja:
godz. 10.00, sala nr 8 CBI