Non Omnis Moriar

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego dnia 4 maja 2009 roku

Prof. dr n. med.
Włodzimierza Bicza

twórcę i wieloletniego Kierownika Zakładu Metabolizmu Leków,
zasłużonego dydaktyka i naukowca Wydziału Farmaceutycznego.
Pełni smutku żegnamy naszego Nauczyciela.
Zachowamy na trwale w pamięci obraz Człowieka
o szlachetnym sercu i wielkim umyśle,
niezwykle przyjaznego dla studentów i wszystkich pracowników
Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej.

Kierownik i Pracownicy
Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej WUM