Non Omnis Moriar

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2011 roku zmarła

dr n. farm. Danuta Szretter

Wieloletni i Zasłużony Nauczyciel Akademicki
Zakładu Farmacji Stosowanej

Społeczność akademicka poniosła niepowetowaną stratę,

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Małgorzaty Palester-Chlebowczyk

Wieloletniego pracownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń
i Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie,
inicjatora i wieloletniego kierownika pracowni zaburzeń krzepnięcia krwi
i hemostazy działającej przy Klinice.

Odszedł od nas doświadczony Dydaktyk, Lekarz o wielkim autorytecie w swej dziedzinie,
Autor wielu publikacji.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2011 roku zmarł

dr n. farm. Zdzisław Jan Furmańczyk

Wieloletni i zasłużony nauczyciel akademicki,
były Adiunkt Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 czerwca 2011 roku zmarł

Prof. dr hab. n. farm.
Wincenty Kwapiszewski

Wieloletni i Zasłużony Nauczyciel Akademicki,
były Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków
Wydziału Farmaceutycznego

Społeczność akademicka poniosła niepowetowaną stratę.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z żalem żegnamy zmarłego tragicznie w wieku 89 lat

dr. n. med. Jana Kazimierza Kwietniaka

wspaniałego Chirurga,
który na początku swojej drogi zawodowej związany był z naszą Kliniką.

Odszedł znakomity Klinicysta, Lekarz z powołania, dobry Człowiek.

Łączymy się w smutku z Synem

dr. med. Zbigniewem Kwietniakiem i całą Rodziną Zmarłego.

Kierownik i Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego