Non Omnis Moriar

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Doktora Honoris Causa
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr. hab. n. med.
Zbigniewa Religi

ogromnego Autorytetu medycznego,
wybitnego Naukowca,

kardiochirurga i transplantologa światowego formatu,
który w 1985 roku przeprowadził pierwsze w Polsce
udane przeszczepienie serca,

jednego z najwybitniejszych
Absolwentów naszej Almae Matris,

Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,
byłego Ministra Zdrowia,
Kawalera i Członka Kapituły Orderu Orła Białego.
Polska medycyna straciła wielką Postać.

Cześć Jego pamięci!

Żonie Pana Profesora
Pani dr n. med. Annie Wajszczuk–Relidze

Adiunktowi w Katedrze i Zakładzie
Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
naszego Uniwersytetu

oraz

Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci Pani

mgr Hanny Opalinskiej

pracownika Sekcji Nauczania
Biura Obsługi Działalnosci Podstawowej naszej Uczelni

Pozostanie na zawsze w naszej pamieci...

Bliskim

składamy
wyrazy głebokiego współczucia

Rektor i Władze oraz kolezanki i koledzy
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Edwarda Rużyłło

Wielkiej postaci polskiej medycyny,
Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, wybitnego Naukowca,
Twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy w naszym kraju,
Autora podręczników i monografii,

jednego z najwybitniejszych Absolwentów naszego Uniwersytetu,
w latach 1946-1957 związanego z I Kliniką Chorób Wewnętrznych,
a następnie w latach 1958-1970
z II Kliniką Chorób Wewnętrznych Studium Doskonalenia Lekarzy
naszej Uczelni.

Polska medycyna straciła wspaniałego Człowieka.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy,
Zmarłą w dniu 4 lutego 2009 roku w Warszawie
naszą Koleżankę

Elżbietę Stolarczyk

Wieloletniego pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci,
jako człowiek obdarzony ogromną wiedzą,
optymizmem, pogodą ducha.
Dzieliła się z nami swoją mądrością i doświadczeniem.
Jej odejście głęboko nas poruszyło.

Dziekan, Rada I Wydziału Lekarskiego,
pracownicy Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
koleżanki i koledzy
oraz studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Prof. Anny Radziwiłł

Wybitnego Pedagoga, Osoby wielce zasłużonej dla polskiej oświaty, Człowieka wielkiej skromności i serca.

Cześć Jej pamięci!

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego