Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłą 28 maja 2009 roku w Warszawie naszą Koleżnkę

Beatę Drozdowicz-Gawron

Wieloletniego pracownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej
i Klinicznej WUM. Zachowamy na trwałe w pamięci obraz Wspaniałego
i Szlachetnego Człowieka, pełna radości życia, niezwykle przyjaznego
dla studentów i wszystkich kolegów.
Pomimo ciężkiej choroby zawsze uśmiechnięta,pogodna, wyrozumiała, cierpliwa.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Kierownik oraz Koleżanki i Koledzy
z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Włodzimierza Bicza

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Twórcę i wieloletniego Kierownika Zakładu Metabolizmu Leków Instytutu Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni,

Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy i farmaceutów,
wielokrotnie wyróżnianego nagrodami naukowymi i dydaktycznymi.

Straciliśmy znakomitego Naukowca oraz wspaniałego Nauczyciela Akademickiego.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego dnia 4 maja 2009 roku

Prof. dr n. med.
Włodzimierza Bicza

twórcę i wieloletniego Kierownika Zakładu Metabolizmu Leków,
zasłużonego dydaktyka i naukowca Wydziału Farmaceutycznego.
Pełni smutku żegnamy naszego Nauczyciela.
Zachowamy na trwale w pamięci obraz Człowieka
o szlachetnym sercu i wielkim umyśle,
niezwykle przyjaznego dla studentów i wszystkich pracowników
Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej.

Kierownik i Pracownicy
Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej WUM