Akty normatywne związane z sytuacją epidemiologiczną

Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wznowienia działalności Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 4 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr  87/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zarządzenie Nr  86/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia  9 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności stacjonarnej Biblioteki Uczelnianej.

Zarządzenie Nr  42/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów w roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.
 

Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.


Zarządzenie Nr 5/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 stycznia 2021 zmieniające Zarządzenie nr 3/2021 Rektora z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie powołania komisji ds. organizacji procesu szczepień nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Zarządzenie Nr 3/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie powołania komisji  ds.  organizacji  procesu  szczepień nauczycieli akademickich,  studentów, doktorantów oraz pracowników administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Zarządzenie Nr 297/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 27 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.
 

Uchwała Nr 69/2020 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie odbywania na studiach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w podmiotach leczniczych i służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach zadań związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku akademickim 2020/2021 
 

Zarządzenie Nr 284/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 grudnia 2020 zmieniające zarządzenie nr 201/2020 (ze zm. jak w zarządzeniu nr 206/2020, nr 222/2020, nr 227/2020 oraz nr 253/2020) Rektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.
 

Zarządzenie Nr 272/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 listopada 2020 zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.
 

Zarządzenie Nr 258/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 listopada 2020 zmieniające  Zarządzenie Nr  193/2020 Rektora Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w  szkole  doktorskiej,  studiach podyplomowych,  kursach  i  szkoleniach  oraz  organizacji zaliczeń i egzaminów,  w  semestrze  zimowym  roku  akademickiego  2020/2021  w związku z epidemią COVID-19.
 

Zarządzenie Nr 227/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 pazdziernika 2020 zmieniające Zarządzenie nr 201/2020 Rektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.
 

Zarządzenie Nr 222/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 pazdziernika 2020 zmieniające zarządzenie nr 201/2020 (ze  zm. jak w zarządzeniu nr 206/2020) Rektora z dnia 30 września 2020  r.  w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.  
 

Zarządzenie Nr 220/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 2020 zmieniające Zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej,studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.
 

Zarządzenie Nr 206/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 pazdziernika 2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 201/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2wśród członków społeczności WUM.
 

Zarządzenie Nr 201/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 września 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM
 

Zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.


Zarządzenie Nr 175/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 3 września 2020 zmieniające Zarządzenie, aktualizujące zarządzenie Rektora nr 111/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się  wirusa  SARS-CoV-2  wśród członków społeczności WUM,z uwzględnieniem zmian,jak w zarządzeniu nr 142 z dnia 6 lipca 2020 r., nr 150 z dnia 10 lipca 2020 r., nr 162 z dnia  12 sierpnia 2020 r., nr 170 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

Więcej informacji:

 

Printer Friendly, PDF & Email