Przystąpiliśmy do NTMed – Klastra Nowych Technologii Medycznych Politechniki Warszawskiej

Klaster wspiera rozwój innowacyjności polskiego sektora wyrobów medycznych i produktów leczniczych. 24 lutego br. WUM oficjalnie stał się jego członkiem. Umowę o współpracy sygnowali prorektorzy ds. nauki obu uczelni: prof. Piotr Pruszczyk oraz prof. Mariusz Malinowski. Członkostwo w NTMed jest kolejnym potwierdzeniem renomy prężnego ośrodka badawczego, jaką cieszy się nasza uczelnia. Udział w przedsięwzięciu to też m.in. możliwość korzystania z doradztwa technicznego w ramach rozwijanych innowacji czy specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków na prace badawczo-rozwojowe w medycynie, farmacji i naukach o zdrowiu.  

Klaster Nowych Technologii Medycznych wspiera innowacyjność
 
NTMed obejmuje przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne i niepubliczne działające w obszarze medycyny i farmacji. Powstał w grudniu ubiegłego roku. Wówczas przystąpiło do niego 15 podmiotów. Nasza uczelnia dołączyła w piątek, 24 lutego, na mocy umowy podpisanej przez prof. Piotra Pruszczyka, Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM oraz prof. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki PW. Prof. Piotr Pruszczyk: - Dynamiczny rozwój nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu jest dużą szansą, ale i dużym wyzwaniem dla naszego uniwersytetu. WUM dysponuje ogromnym potencjałem intelektualnym, naukowym oraz rozbudowaną infrastrukturą badawczą. Wszystko to sprawia, że WUM oferuje unikatową w skali kraju wielodyscyplinarną platformę do prowadzenia innowacyjnych badań we wszystkich dyscyplinach naukowych reprezentowanych w WUM. 

Klaster działa na rzecz zwiększania dostępu do innowacyjnych technologii wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz zapewniania warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych. Wspiera szybki transfer technologii, rozwój start-up’ów, zwiększa dostępność do infrastruktury badawczej i usług badawczych jednostek naukowych. Członkowie klastra realizują wspólne projekty, aby efektywnie wykorzystywać swój potencjał naukowy. Nasza uczelnia, korzystając ze statusu członka NTMed, otrzyma wsparcie dla procesów R&D (prac badawczo-rozwojowych) z obszaru biotechnologii produktów leczniczych i wyrobów medycznych. A także możliwość konsultacji rozwijanych technologii z zespołami naukowymi i budowania wspólnej agendy badawczej. W klastrze WUM będzie reprezentował prof. Sebastian Granica, kierownik Katedry i Zakładu Biologii Farmaceutycznej.

Przy podpisaniu obecni byli: Dorota Szubstarska, Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych na WUM oraz dr Piotr Sobieraj z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii UCK WUM, Zastępczynie Dyrektora Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT: prof. Elżbieta Malinowska oraz Aleksandra Mościcka-Studzińska i prof. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej PW. Dorota Szubstarska: - Udział WUM w sieci może przyczynić się do rozwoju nowych terapii i metod diagnostycznych, które pozwolą skuteczniej walczyć o życie i zdrowie pacjentów. Długoterminowa korzyść to zwiększona dostępności do innowacyjnych terapii i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego kraju.

Współpraca między WUM a PW

Podpisana 24 lutego umowa to kolejny etap współpracy pomiędzy WUM a PW. Początkiem tej współpracy było sygnowanie w styczniu br. dokumentu identyfikującego wspólne strategiczne obszary badawcze. Jak podkreślał wtedy rektor WUM, prof. Zbigniew Gaciong, Politechnika jest dla naszej uczelni idealnym partnerem, ponieważ oferuje nowoczesne technologie, na których bazuje współczesna medycyna. Więcej o podpisaniu umowy między WUM a PW

Działalność naukowa WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi obecnie ponad 250 badań naukowych (badania przedkliniczne i kliniczne) w obszarze nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Badania te dotyczą: patofizjologii, nowych metod diagnostycznych, skutecznych innowacyjnych terapii lekowych, ochrony zdrowia, prewencji chorób, promocji zdrowia oraz nowatorskich terapii i nowych leków. Badania koncentrują się między innymi wokół zagadnień związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem chorób społecznych i cywilizacyjnych, ale również chorób rzadkich, wsparciem interdyscyplinarnych badań medycznych oraz optymalizacją terapii w formule niekomercyjnych badań klinicznych.