WUM i PW razem na rzecz ochrony zdrowia Polaków

20 stycznia br. Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Dokument wyznacza strategiczne ramy wspólnych działań uczelni, które w swoich dziedzinach są liderami w Polsce.

Dokument sygnowali prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM oraz prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. Głównym celem porozumienia jest identyfikacja strategicznych obszarów badawczych i rozwijanie współpracy zespołów naukowych. Uczelnie chcą też wspólnie działać na rzecz zwiększenia skali zastosowań efektów działalności naukowej w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej.

– Politechnika jest dla nas idealnym partnerem – przyznał rektor Zbigniew Gaciong. – Współczesna medycyna to nowoczesne technologie, Politechnika oferuje nowoczesne technologie. Bardzo liczymy, że z tej współpracy osiągniemy bardzo konkretne korzyści, ale współpraca ma sens tylko jeżeli obaj partnerzy na tym zyskają.

Podpisanie porozumienia i połączenie sił zespołów badawczych oraz potencjałów zaplecza technicznego obu uczelni ma wspierać udział naukowców WUM i PW w międzynarodowych projektach i sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe. Zespoły naukowe WUM i PW będą też wspólnie przygotowywać publikacje w krajowych i światowych pismach naukowych oraz brać udział w seminariach i konferencjach. Planowane są też wspólne programy akademickie, a także wymiany naukowców, pracowników i studentów.

– Dziedziny, które reprezentujemy przenikają się, są komplementarne – zaznaczył rektor Krzysztof Zaremba. – Medycyna potrzebuje przedstawicieli świata techniki, my z kolei potrzebujemy wyzwań, które stawia nam medycyna. Plany są ogromne, mam nadzieję, że ta współpraca będzie rozkwitać i przyniesie nam wiele ciekawych naukowych efektów. Planujemy także współpracę w dziedzinie dydaktyki.

W porozumieniu zapisano, że WUM i PW nawiązują strategiczną współpracę „biorąc pod uwagę multidyscyplinarne podejście do procesów tworzenia innowacji oraz zintegrowane zarządzanie działalnością innowacyjną, od odkrycia w ramach badań podstawowych, przez rozwój pomysłu w ramach działalności rozwojowej do etapu komercjalizacji skończonego produktu oraz fakt, iż działalności badawczo-rozwojowej dominują współcześnie modele partnerskie i sieciowe, budowane wokół klastrów naukowych i technologicznych, przy istotnym udziale firm farmaceutycznych i biotechnologicznych (…)”.

Prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauk i Transferu Technologii WUM dodał: – Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, w różnych obszarach, na przykład analizy danych, czy zastosowania sztucznej inteligencji do wspomagania stawiania rozpoznań w różnych sytuacjach klinicznych. Inżynieria biomateriałowa jest również dziedziną, w której razem możemy osiągnąć więcej. W tej sytuacji jeden plus jeden to może być więcej niż dwa.

 

Podpisaniu porozumienia towarzyszyła prezentacja projektów naukowych prowadzonych przez badaczy z WUM oraz badaczy z PW, w ramach których istnieje możliwość nawiązania potencjalnej współpracy między uczelniami.