Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert
22.02.2019 00:00:00


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 2 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku PDF - 323 kB]