Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert
05.12.2018 00:00:00


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/175/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 468 KB]