Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademickiego w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Termin składania ofert
26.10.2018 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego: w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/174//2018

[oferta pracy w pliku pdf- 469 KB]