Referent ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac