Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II WL

Termin składania ofert
16.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Magdalena Marczyńska

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 11 / 2018 / K

[Oferta w pliku pdf]