Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Zakładzie Ortodoncji

Termin składania ofert
10.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. n. med. Małgorzata Zadruska

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ortodoncji Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210/2/2018

[oferta w pliku pdf]