Kierownik-Lek. Kierujący Oddziałem - nauczyciel akadem. w Kl. Neonatologii i Int. Terapii Noworodka, Katedrze i Kl. Chorób Wew. Nadciśnienia Tętn. i Angiologii, Kat. i Kl. Hematologii, Onkologii i Chorób Wew., II Klinice Anestezjologii i Int. Terap.

Termin składania ofert
09.04.2018 00:00:00
Wynik konkursu
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii - prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych - dr hab. Grzegorz Basak

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Nr ref. APL/1210/156/2018
2.       Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – Nr ref. APL/1210/157/2018
3.       Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref. APL/1210/158/2018
4.       II  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Nr ref. APL/1210/159/2018

[oferta w pliku pdf]