Kierownik – nauczyciel akademicki – Lekarz Kierujący Oddziałem w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci

Termin składania ofert
06.04.2018 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

 Nr ref. ANZ/1220 - 1/10/2018

 [oferta pracy w pliku pdf]