Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej II WL

Termin składania ofert
05.03.2018 00:00:00

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 5 /18 /K

[ofrta pracy w pliku pdf]