Starszy/główny specjalista ds. rozliczania projektów do Biura CePT