Główny Specjalista ds. wdrożeń wyników badań B + R w Centrum Transferu Technologii